Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Energilösning skänker ljus till studier

Vattenfall Eldistributions bidrag till Giwewatts ger nya solenergilampor till skolor i Homa Bay County i Nyanza Province of Kenya.

28/12/2016

Mamma med barn

Världens energitillgångar är ojämnt fördelade. Nästan 1,3 miljarder människor har ännu ingen tillgång till el. Att ge el till den knappa femtedel av jordens befolkning som saknar el innebär en klimatutmaning i sig. Här är sol-el och andra liknande lokala lösningar en viktig dellösning.

GIVEWATTS distribuerar förnybara energilösningar i områden som idag saknar tillgång till elektricitet. Denna gåva gör det möjligt att nå ut till fler skolbarn och deras familjer med ljus och el från solenergilampor.

Vattenfall Eldistribution har i drygt 2 år stöttat ett projekt i Homa Bay och finansierat tjugofem skolor med 557 lampor och bidrar på så vis till att skapa en hållbar utveckling i regionen och mer tid för studier åt skolbarnen. Läs mer om projektet här.

Organisationen där nere vill nu fortsätta att utveckla Homa Bay-området och har tillsammans med Vattenfall Eldistribution startat ett nytt projekt där Eldistribution initialt stöttar tolv skolor med 148 lampor.

En normal projektplan ligger över två år så att man kan se hur projektet utvecklar sig över tid. Här kan du läsa och följa det nya projektet: Vattenfall Eldistribution i Homa Bay

Lamporna bidrar till:

  • Höjda studieresultat
  • Starkare ekonomi
  • Förbättrad hälsa och säkerhet
  • El för laddning av mobiltelefoner