Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Interaktivt lärande lockar

Amina Ben Mabrouk avslutar sin första praktikperiod på Vattenfall Eldistribution i Trollhättan.

12/09/2016

Vattenfalls lyckade samarbete med Högskolan Väst, Co-op, ger studenter på Elkraftsingenjörs-programmet möjlighet komma ut i arbetslivet, få yrkeserfarenhet och en bra inkörsport till vidare anställning på Vattenfall.

Amina Ben Mabrouk läser första året på Elingenjörsprogrammet och har precis avslutat sommarens praktikperiod på Vattenfall Eldistribution i Trollhättan.

- Jag valde den här utbildningen just med tanke på möjligheten att få praktisera på ett företag, säger Amina. Jag vill komma ut i arbetslivet, har ju inte så mycket erfarenhet sedan tidigare så det här är jättebra. Att göra praktik på företaget är ett väldigt bra sätt att koppla ihop teori med verkligheten och en stor tillgång i studierna.

Amina upplever Vattenfall som ett företag som passar bra för Co-op utbildningen. Då Vattenfall samarbetat med Högskolan Väst under en längre tid har företaget stor vana att ta emot praktikanter. Det finns många olika avdelningar att välja mellan. Amina började sin praktikperiod i våras och har under den perioden lärt känna Elkvalitét och Selektiv planering ingående, samt hunnit med att besöka och få en bild av DC, Driftplanering och Optimering.

Vattenfall tog emot åtta Co-op praktikanter i år. Amina och en studentkollega till henne är placerad i Trollhättan, resten är utspridda över landet.

- Utan samarbetet med Vattenfall hade vi inte haft möjlighet att erbjuda Co-op på Elkraftsutbildningen, säger Lisa Almhage, Co-op koordinator Elkraft på Högskolan Väst. Vattenfall är duktiga på att ta hand om praktikanter på ett bra sätt och kan erbjuda stor variation under praktiktiden.

Amina vill jobba med hållbar el och vill gärna vara med och påverka på den internationella marknaden. Hon drömmer om att få möjligheten att vara med i ett större projekt, gärna med internationell inriktning.

- Oljan kommer ju enligt statistiken att ta slut om 40 år så det är den enda vägen att gå, att arbeta med naturliga resurser istället för fossila bränslen, säger Amina.

Varje Co-op student blir under praktikperioden tilldelad en handledare, som är en ’helt vanlig’ anställd på Vattenfall.

- Att vara handledare blir lite av en Aha-upplevelse, säger David Lundback på Elkvalitet, Aminas handledare. Man får tänka till för att kunna föra vidare sin kunskap på ett pedagogiskt och förståeligt sätt.

Samarbetet med Högskolan Väst har visat sig falla riktigt väl ut. Sedan starten på slutet av 90-talet är det många som har haft möjlighet att praktisera och efter avslutade studier fått anställning och blivit kvar på Vattenfall.