Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Investeringar för bättre elnät i Tumba

Vattenfall Eldistribution investerar cirka 4 miljarder per år för att underhålla och utveckla elnätet. Ett av alla pågående projekt är att vi i en första etapp investerar cirka 12 miljoner i nya elnätskablar i Tumba i södra Stockholm.  

03/10/2016

Investeringar för bättre elnät i Tumba

Vattenfall Eldistribution investerar cirka 4 miljarder per år för att underhålla och utveckla elnätet. Ett av alla pågående projekt är att vi i en första etapp investerar cirka 12 miljoner i nya elnätskablar i Tumba i södra Stockholm. När den första etappen är klar runt månadsskiftet mars/april 2017 kan drygt 1 100 kunder se fram emot en säkrare elleverans.

- Vi ersätter gammal kabel med ny kabel i Tumba med omnejd. Anledningen till att vi genomför detta är flera. Dels håller den gamla kabeln inte tillräckligt bra kvalitet längre vilket lett till att kunderna i området har drabbats av återkommande strömavbrott. En annan anledning är att området är expansivt. De nya kablarna har en högre överföringskapacitet, de klarar med andra ord av att distribuera mer el när behovet av el i området ökar, säger Kjell-Ove Westlund, projektledare på Vattenfall Eldistribution.

Arbetena med att byta ut kabeln pågår just nu. Arbetet med den första etappen beräknas vara helt klart i månadsskiftet mars/april nästa år och då kan drygt 1 100 kunder se fram emot en säkrare elleverans. Arbetet med att byta ut kabel i Tumba kommer att fortsätta i flera etapper. På några års sikt kan cirka 12 000 kunder i Tumba se fram emot en bättre elleverans.

Vattenfall Eldistributions investeringar i elnätet
Vårt elnät blir aldrig färdigt. Vattenfall Eldistribution isolerar och gräver ner hundratals mil elledningar varje år och breddar ledningsgator för att strömavbrotten ska bli färre. Vi investerar också i ny teknik som gör elnätet flexiblare och smartare för att kunna möta kundernas och omvärldens framtida krav på elnäten. Totalt investerar vi cirka 4 miljarder per år i elnätet.

Vid ytterligare frågor kontakta gärna:
Mikael Björnér, Ansvarig kommunikation Mellansverige, 073-054 82 29
mikael.bjorner@vattenfall.com