Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Mångfald en viktig grundsten vid sammansättning av utvecklingsteam

När Jesper Karpsen, med ansvar för affärsutveckling på Vattenfall Eldistribution, fick möjlighet att bygga upp ett helt nytt team gjorde han det med mångfald som en viktig byggsten. Resultatet blev ett internationellt team som kompletterar varandra på ett brett plan.

20/09/2016

Mångfald en viktig grundsten vid sammansättning av utvecklingsteam

Jesper är van att jobba i en internationell miljö och hans team på elva personer består av medarbetare från Tyskland, Kina, Peru, Danmark och Sverige , där tre är placerade i Berlin och åtta i Solna.

Jesper lade stort fokus på rekryteringsprocessen som påbörjades i augusti i fjol och blev klar i maj i år.

- Jag var med från allra första urvalet i processen. Det var viktigt att få pusselbitarna att falla på plats och hitta kompetenser som kompletterar varandra. Jag hade inte bråttom i rekryterandet utan väntade tills jag hittade rätt. Det var viktigare att hitta individer som var engagerade, motiverade och som ville lära sig – hellre än att hitta en expert som var bra på endast en sak.

För Jesper handlar mångfald inte bara om kön, ålder och nationalitet utan även andra faktorer som till exempel personlighet, erfarenhet, utbildning, engagemang, värderingar och ledarskap. Han ser värdet av olika personligheter och kunskaper i en grupp. Det viktiga är inte nödvändigtvis att man är expert på ett visst område utan att man har viljan att utvecklas och tar på sig ansvar för att leverera.

Jesper upplever det positivt att ha en variation av de olika kompetenserna i teamet och även skillnad i ålder och erfarenhet, han ser hur de seniora gärna tar på sig rollen att coacha de yngre samtidigt som de själva utmanas till nytänkande.

- Vi jobbar både med strategi, affärsutveckling, M&A, konkurrentbevakning, start-ups och investeringsplanering – det ställer stora krav på teamet i en distributionsmarknad som just nu utvecklas väldigt snabbt. Mångfald är för mig en självklarhet för att skapa den dynamik, kreativitet och framdrift som behövs för att vara i framkant av utvecklingen. Självklart leder mångfald också till diskussioner när man ser saker från olika synvinklar och ibland uppstår missförstånd – men det är vad jag tror behövs för att skapa framtiden för Distribution. Vi har en enorm dynamik i teamet och det finns en stor vilja att ta ansvar, driva och påverka, säger Jesper.