Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Omfattande investeringar i elnätet i Örnsköldsvik

Till och med år 2020 planerar Vattenfall Eldistribution att investera cirka 400 miljoner kronor för att förbättra elnätet i Örnsköldsvik med omnejd.

06/10/2016

Till och med år 2020 planerar Vattenfall Eldistribution att investera cirka 400 miljoner kronor för att förbättra elnätet i Örnsköldsvik med omnejd. Ett av alla pågående projekt i trakten är att vi investerar cirka 9 miljoner kronor för att vädersäkra elnätet kring Landsjösjön norr om Örnsköldsvik.

Arbetet i trakterna kring Landsjösjön sker i två etapper. I den första etappen, som pågår nu och beräknas vara klar till sommaren 2017, ska fyra kilometer luftledning öster om Landsjösjön raseras och ersättas av cirka sex kilometer högspänningskabel till en kostnad av cirka 4 miljoner kronor.

- Den gamla luftledningen, som är från 70-talet, går genom svårtillgänglig terräng. Vid ett strömavbrott, exempelvis till följd av trädpåfall på ledningen, riskerar felavhjälpningen att ta lång tid eftersom det är svårt att ta sig fram till ledningen. Med kabel på den här sträckan slipper vi detta problem. När projektet är genomfört nästa sommar kan 34 anslutna kunder se fram emot en förbättrad och vädersäkrad elleverans, säger Daniel Fryckman, projektledare på Vattenfall Eldistribution.
Etapp två har inte påbörjats ännu men beräknas att vara klart mot slutet av 2017. I denna etapp ska två kilometer oisolerad luftledning, också från 70-talet, raseras och ersättas av cirka 2,6 kilometer ny isolerad luftledning, så kallad belagd lina BLL, till en kostnad av nära 5 miljoner kronor.

Driftsäker BLL-ledning
BLL-ledningen är driftsäkrare jämfört med oisolerad ledning eftersom den har ett skyddande plasthölje runt ledningen. Plast leder inte ström vilket gör att det inte blir kortslutning lika lätt om det faller träd mot ledningen. Dessutom är BLL-ledningen starkare, den går inte av lika lätt vid trädpåfall.

- När vi byter ut oisolerad luftledning är det vanligare att vi ersätter den med jordkabel, men på sträckor där kabel inte lämpar sig brukar vi välja BLL-ledning. Den nya ledningen kommer dessutom att dras i anslutning till en väg vilket gör att åtkomligheten blir mycket bättre och att felavhjälpningen kan ske snabbare, säger Daniel Fryckman.

Projektet kring Landsjösjön är bara ett av många i Örnsköldsvik med omnejd. Till och med år 2020 planerar Vattenfall Eldistribution att investera cirka 400 miljoner kronor för att förbättra elnätet i området.

Vattenfall Eldistributions investeringar i elnätet
Vårt elnät blir aldrig färdigt. Vattenfall Eldistribution isolerar och gräver ner hundratals mil elledningar varje år och breddar ledningsgator för att strömavbrotten ska bli färre. Vi investerar också i ny teknik som gör elnätet flexiblare och smartare för att kunna möta kundernas och omvärldens framtida krav på elnäten. Totalt investerar vi cirka 4 miljarder per år i elnätet.

Vid ytterligare frågor kontakta gärna:
Roger Lindmark, Ansvarig kommunikation Norra Sverige, Tel. 070-695 59 92
roger.lindmark@vattenfall.com