Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Elavbrott för 9 av 10 kunder i norra Sverige

Vattenfall Eldistribution har släppt sin årliga Nätrapport. Rapporten tas fram för att ge en översikt av leveranskvaliteten i Vattenfall Eldistributions nät. I rapporten framgår bland annat att nio av tio kunder i norra Sverige hade strömavbrott under 2015 och att det genomsnittliga antalet avbrottsminuter är cirka tre gånger fler i norra jämfört med södra Sverige.

18/10/2016

Elledning i solnedgång

I södra Sverige drabbades 64 procent av kunderna av elavbrott 2015 och i hela landet drabbades 67 procent av elavbrott under 2015 (72 procent 2014). Antalet avbrottsminuter per elnätskund är cirka tre gånger högre i norra jämfört med södra Sverige.

- Majoriteten av elavbrotten sker i glesbygd, främst på grund av stormar, åsknedslag och slitage på gamla elledningar. Det gäller i hela landet. Men i norra Sverige har våra kunder väsentligt fler och längre elavbrott. Det är en negativ trend som vi måste bryta, säger Eva Vitell, chef för Kund och marknad på Vattenfall Eldistribution.

För att bygga bort elavbrotten kommer Vattenfall Eldistribution att satsa 2,7 miljarder kronor fram till år 2020 i mer än 200 projekt i norra Sverige, bland annat i Vittangi, Älvsbyn, Vilhelmina, Åsele och Örnsköldsvik. I södra Sverige förnyas och förstärks elnäten i tätbefolkade och expanderande kommuner som exempelvis Värmdö, Huddinge, Botkyrka, Östhammar och Uppsala.

2015 satsade Vattenfall Eldistribution 3,3 miljarder kronor i förbättringar av elnäten, men företaget planerar att öka investeringarna de kommande åren för att höja leveranskvaliteten, öka kapaciteten och modernisera elnätet. Fram till 2020 beräknas investeringarna uppgå till cirka 4 miljarder kronor årligen.

- Vårt elnät blir aldrig färdigt och vi behöver fortsätta att investera för att minska avbrotten. I de områden där vi förbättrat elnäten ser vi att antalet elavbrott har minskat markant. Behoven är dock fortsatt mycket stora. Vi behöver intensifiera vårt arbete med att bygga bort elavbrotten för att förbättra leveranssäkerheten till våra kunder, inte minst i norra Sverige, säger Eva Vitell, chef Kund och marknad Vattenfall Eldistribution.

Under 2015 förbättrade Vattenfall Eldistribution kompensationen vid elavbrott, som främst riktar sig till kunder i områden med särskilt många avbrott.

Ladda ner Vattenfall Eldistributions nätrapport för 2015

Se Kund- och marknadschef Eva Vitell kommentera rapporten

För ytterligare information kontakta:
Mikael Björnér, Kommunikation, Vattenfall Eldistribution AB, tel. 0730-54 82 29

Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com
Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se