Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Säkrare elleverans för kunder i Uddevalla

Vattenfall Eldistribution investerar cirka 4 miljarder per år för att underhålla och utveckla elnätet. Ett av alla pågående projekt  är att vi investerar cirka 27 miljoner kronor för att kunderna i och sydöst om orten Lane-Ryr i Uddevalla kommun ska få en säkrare elleverans.

22/09/2016

Säkrare elleverans för kunder i Uddevalla

- Vi vädersäkrar elnätet på denna sträcka genom att gräva ned totalt cirka 30 kilometer högspänningskabel. När arbetet är slutfört kan drygt 300 av våra kunder se fram emot en säkrare elleverans med mindre störningar och förbättrad elkvalitet. I samband med detta arbete tar vi också ned cirka 21 km luftledning och marken som ledningsgatan löpte genom återgår till markägarna som kan använda den för andra syften, säger Bengt Melin, projektledare på Vattenfall Eldistribution.

Projektet pågår och beräknas vara klart under denna vinter 2016/2017.

Vattenfall Eldistributions investeringar i elnätet
Vårt elnät blir aldrig färdigt. Vattenfall Eldistribution isolerar och gräver ner hundratals mil elledningar varje år och breddar ledningsgator för att strömavbrotten ska bli färre. Vi investerar också i ny teknik som gör elnätet flexiblare och smartare för att kunna möta kundernas och omvärldens framtida krav på elnäten. Totalt investerar vi cirka 4 miljarder per år i elnätet.

Vid ytterligare frågor kontakta gärna:
Helena Kortered, Ansvarig kommunikation södra Sverige, 070-315 56 33
helena.kortered@vattenfall.com