Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Vattenfall bygger ut elnätet

De senaste tre åren har Vattenfall Eldistribution satsat mer än 300 miljoner kronor på att förnya elnätet i Värmdö skärgård.

30/06/2016

Utbyggnadsarbete i Värmdö

De investeringar som skulle genomföras 2012-2015 är nu färdigställda. Det innebär att områdena Östra Ingarö, Runmarö upp till Möja samt Möja-Gällnö är vädersäkrade med isolerade luftledningar, nedgrävd markkabel, ny sjökabel och nya nätstationer.

Vattenfall fortsätter nu investeringarna i Värmdö kommun och satsar cirka 150 miljoner kronor under 2016-2017. Det gamla landsbygdsnätet byggs bort och elnätet dimensioneras som ett stadsnät.

Vattenfall minskar avsevärt risken samt tiden för eventuellt strömavbrott genom att bygga alternativa vägar för elen vid ett eventuellt strömavbrott. Spänningen i elnätet uppgraderas från 10 till 20 kV och installerar teknik som möjliggör central styrning från driftcentralen i Trollhättan.

̶ Vi fokuserar på att förstärka elnätet i takt med att kommunen växer. Vi startar sommaren 2016 på södra Nämdö och räknar med att ett nytt 20 kV-nät kan vara färdigbyggt hösten 2017, säger Staffan Sandorf, projektledare Vattenfall Eldistribution.

Vattenfall investerar 75 Mkr på Ingarö och Nämdö, där elnätet vädersäkras genom att isolera luftledning och förstärka elnätet. Gamla nätstationer byts ut samt förstärks med nya som kan fjärrstyras från driftcentralen och därmed avsevärt minimera avbrottstiderna. Samtidigt sker ett samarbete med olika fiberentreprenörer där el- och fiberkabel samförläggs.