Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Vattenfalls miljardsatsning på lokalnätet i norra Sverige gynnar landsbygden

Vattenfall förnyar lokalnätet i norra Sverige för 2 500 miljoner kronor  – nya strukturer, upprustning och ombyggnation ska ge ett stabilare, mer vädertåligt och smartare elnät som öppnar upp för en levande landsbygd.

20/09/2016

Vattenfalls miljardsatsning på lokalnätet i Norra Sverige gynnar landsbygden

Vattenfalls lokalnät i norra delarna av Sverige är ofta i glest befolkade områden; det går i genomsnitt 120 meter ledning per kund jämfört med ett stadsnära elnät där antal meter ledning per kund kan vara 30-40 meter. För att bättre klara utmaningar som instabilt väder och rusta för ett smart elnät investeras nu miljarder i norr.
– Vi har ökat våra investeringar väldigt mycket de senaste åren. Det här är en av de största elnätssatsningarna i Vattenfalls historia, säger Roger Lindmark, kommunikationsansvarig för Vattenfall eldistribution i norra regionen. Vi har just nu ett 50-tal projekt på gång med ombyggnad och förnyelse av elnäten, och fler projekt startas. Vi bygger även in mer teknik, vilket gör att det blir lättare för oss att övervaka näten och bland annat få ut reparationsstyrkan till rätt plats snabbare, fortsätter Roger.

Bredbandssamarbete gynnar landsbygden
Ombyggnationerna av elnätet erbjuder även stora möjligheter att bygga ut bredbandsförbindelserna till nya områden – delar av kommunerna. Ett exempel är Arjeplogs kommun som satsar stort med ett investeringsprojekt som kommer ge 38 byar bredband via fiberkabel. Bredbandsutbyggnaden, som är ett positivt led i bygdens utveckling, har stor betydelse för kommunens företagare och invånare och kommer att ge bättre service samt generera sysselsättning för många.

Genom ett samarbetsavtal med Arjeplog kommun har olika idéer diskuterats kring samarbete för att bygga ut bredband inte bara inom kommunen, men även för att skapa en förbindelse med grannkommunen (Saltdalen) i Norge. Totalt handlar det om 217 kilometer fibernät i Arjeplogs kommun där flera sträckningar kommer att samförläggas med Vattenfalls satsning på elnätet.

- Samarbetet mellan Vattenfall och Arjeplogs kommun är mycket positivt och ett bra bevis på att vi tillsammans kan skapa konkurrenskraft och framtidshopp för alla. Vi har liknande samarbeten med andra kommuner, säger Roger Lindmark.

Gamla nät
behov av ombyggnation. De byggdes i en annan tid med annan samhällsstruktur , andra krav på elnätet och sätt att bygga upp elnätet. Kundernas och samhällets krav på elnäten har förändrats kraftigt, bland annat med ny lagstiftning och regler. Nu när Vattenfall bygger om öppnar det upp bra möjligheter att bygga ett elnät för framtiden. I vissa områden kan nätets struktur förändras med nya mätningspunkter från regionnätet, fler och andra matningsvägar och ändrad fördelning mellan spänningsnivåerna.

Morgondagens elnät behöver vara både stryktåliga och klara av extrema väderväxlingar för att minimera störningar i elleveransen och även kunna distribuera el från vindkraftverk och solcellsanläggningar.

- Kraven på bättre övervakning och styrning innebär ett större behov av investeringar i IT-utrustning även långt ut i nätet, säger Eva Vitell, chef Kund och Marknad, Vattenfall Eldistribution. Fler fjärrmanövrerade brytare och smart nätteknik är några exempel på investeringar som vi gör. Elmätarna kommer att få helt andra användningsområden. Styrningen av elnäten måste bli mer exakt och direkt, inga tidfördröjningar innan styrsignaler ger åtgärder i elnätet och återkoppling till driftcentralen. Detta medverkar till att våra kunder får färre avbrott, och de avbrott som ändå sker kan avhjälpas snabbare fortsätter Eva.