Pressmeddelande | 2017-01-19T07:00:00Z

DEN 23 JANUARI ÄR ELENS DAG!

El är en förutsättning för att vi ska kunna ha den livsstil som vi har idag. 19/01/2017

Elens dag är instiftad av Svensk energi och är en möjlighet att visa på elens nytta och nöje i vår vardag och samhälle i stort. Det är även en möjlighet för oss i elbranschen att fira och glädjas åt det arbete vi gör.

Vi har haft el i Sverige sedan 1870-talet. Först användes den till belysning i industrin, på gator och i hemmen. Nu använder vi el för att kommunicera med varandra, för underhållning, för att skapa trygghet och för att förbättra arbetsmiljön. Elektrifieringen har även inneburit stora miljöfördelar och idag så bygger hela den moderna tekniken inom IT-området på el.