Pressmeddelande | 2017-10-19T06:00:00Z

Vattenfall Eldistribution moderniserar elnätet i Ödeshög

Vattenfall Eldistribution gör en storsatsning och investerar drygt 26 miljoner kronor för att komma tillrätta med störningar och strömavbrott i elnätet som under en längre period har drabbat de cirka 3600 anslutna kunderna i Ödeshög. Totalt handlar det om fyra större projekt som slutförs under 2018 och ska bidra till en högre driftsäkerhet, bättre elkvalitet och ett nät som är mer motståndskraftigt mot väder och vind.

Vattenfall Eldistribution har de senaste åren arbetat med att bygga om lokalnätet i Ödeshög för att skapa en mer stabil elförsörjning med färre strömavbrott. Elnätet har successivt förbättras men det finns fortfarande en del områden som drabbas av störningar. För att bygga bort störningsproblematiken bygger man om elnätet i de områden som fortfarande har oisolerade luftledningar på lokalnätet. I centrala delar av Ödeshög har uttjänt markkabel bytts ut mot ny modern markkabel.

- Lokalnätet i Ödeshög är byggt med begränsad möjlighet att koppla om elen vid störningar, vilket skapar onödigt långa avbrott. Vi har också haft kunder som hört av sig och klagat på elkvaliteten. Därför känns det extra glädjande att vi nu kommer igång med att uppgradera elnätet så att vi kan erbjuda våra kunder en bättre leveranskvalitet, säger Rolf Andersson, projektledare på Vattenfall Eldistribution AB.

Uppgraderingen av lokalnätet fördelas i fyra projekt som beräknas vara klara under 2018. Satsningen inleddes i juni med en ombyggnation söder om Ödeshög, i området mellan Kroxeryd och Boet. Därefter följer två större ombyggnadsprojekt norr om Ödeshög, mellan Vättern och Tåkern samt på sträckan från Hästholmen till Tjugby. Det blir den sista etappen där det äldre oisolerade elnätet ersätts med markkabel, för att minska risken för väderrelaterade störningar.

- När vi genomfört samtliga planerade projekt har vi byggt bort i stort sett alla oisolerade elledningar, så när som på en sträcka på cirka 370 m. Det kommer att minska risken betydligt för strömavbrott orsakade av väder och vind, säger Rolf Andersson.

I vattenskyddsområdet söder om Ödeshög vid Vätternkanten kommer man även att byta ut äldre stolptransformatorer mot nya invallade markstationer för att förbättra driftsäkerheten och miljöprestandan. Samtidigt installeras ny teknik som gör att man bättre kan övervaka nätet och även styra det på distans. Det snabbar upp processen med att upptäcka eventuella störningar i elnätet och åtgärda dessa på distans.

Del i större investeringsprojekt
Investeringarna i Ödeshög är en del i Vattenfall Eldistributions övergripande satsning på att modernisera elnäten i Sverige. Vattenfall Eldistribution isolerar och gräver ner hundratals mil elledningar varje år och breddar ledningsgator för att strömavbrotten ska bli färre. Vi investerar också i ny teknik som gör elnätet flexiblare och smartare för att kunna möta kundernas och omvärldens framtida krav på elnäten. Totalt investerar vi cirka 4 miljarder per år i elnätet.