Pressmeddelande | 2018-07-02T11:32:26Z

Regleringen måste göra det möjligt för bolagen att investera i elnätet

Vattenfall Eldistribution gör omfattande investeringar i elnätet och behoven av förnyelse och utbyggnad är fortfarande stora. Elnätsbolagen måste därför ha förutsättningar för att investera och upprätthålla den samhällskritiska infrastruktur som elnäten är. Det konstaterar Vattenfall Eldistribution i en ny Investeringsrapport för 2018.

Det pågår tusentals projekt runt om i Vattenfall Eldistributions elnät. De närmaste åren investeras cirka 4 000 kronor per år och kund för att elnätet ska klara av dagens krav på tillförlitliga leveranser men också anpassas för samhällets växande behov av el.

I takt med att elberoendet blir större, så stiger också samhällets kostnader för eventuella avbrott. Riskerna med en eftersatt infrastruktur, såsom dåligt underhållet och utbyggt elnät, innebär sårbarhet och hinder för utveckling inom i stort sett alla sektorer. Elnätet har dessutom en avgörande roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle.

-          Vi vill vara ledande i arbetet med att skapa framtidens elnät, och vill bidra till Sveriges utveckling och tillväxt, men det kostar. Men om vi inte investerar i elnätet nu riskerar vi ännu större kostnader. Det är inte för tidigt, säger Eva Vitell, chef för Kund och marknad vid Vattenfall Eldistribution.

Elnätsmarknaden är ett reglerat monopol och de olika regleringsmodeller som funnits genom årens lopp har inte gett förutsättningar för långsiktig planering.

-          Byten av regleringsmodeller är utmanande för en verksamhet med lång planeringshorisont. Man bör se på avkastningen för elnätsverksamhet över ett decennium för att det ska ge relevans. Vattenfall Eldistributions avkastning har varierat över tid och ibland legat långt under vad som ger möjlighet att göra de investeringar som samhällsutvecklingen kräver.

Vattenfall Eldistribution släpper för första gången sin Investeringsrapport som syftar till att ge en bild av de investeringsprojekt som pågår i företagets elnät. Under 2018 planeras investeringar för cirka 4 miljarder kronor och den kommande femårsperioden satsas drygt 20 miljarder kronor för att förbättra elleveranserna med hjälp av underhåll, vädersäkring och modernisering.