Pressmeddelande | 2018-08-21T12:05:00Z

100 miljoner kronor till att modernisera elnätet i Kiruna kommun

Fram till 2020 investerar Vattenfall Eldistribution cirka 100 miljoner kronor i att vädersäkra/modernisera elnätet i Kiruna kommun. Uttjänt markkabel byts ut mot ny modern kabel och gamla oisolerade luftledningar raseras. Resultatet blir ett modernt elnät med högre driftsäkerhet, en bättre leveranskvalitet och framförallt en betydligt minskad risk för strömavbrott.

Vattenfall Eldistribution gör omfattande investeringar i elnätet då behoven av förnyelse och kapacitetshöjande åtgärder är stora. De närmaste åren investeras cirka 4 000 kronor per kund och år i elnätet, för att elleveranserna ska vara tillförlitliga och samhällets växande behov av el ska kunna tillgodoses. Omställningen till ett fossilfritt samhälle och framtida etableringar av elintensiv industri ökar också kraven på elnätet.  

̶  Vi höjer kapaciteten och vädersäkrar elnätet i och runt Kiruna för att säkerställa en trygg och säker elleverans för våra kunder, men också möjliggöra för etablering av ny elintensiv industri. I kombination med stadsflytten innebär det att vi har väldigt många planerade projekt de närmaste åren och därmed ett stort behov av entreprenörer i området, säger Peter Arvidsson, projektledare vid Vattenfall Eldistribution.

Fram till år 2020 reinvesteras ca 102,5 miljoner kronor i vädersäkring av glesbygdsnätet i Kiruna. Ett tiotal exploateringsprojekt är kopplade till flytten av Kiruna stad. Utöver det pågår en rad projekt för att byta ut nätstationer och förbättra elkvaliteten.

I Vattenfall Eldistributions Investeringsrapport för 2018 konstateras att behoven av förnyelse och utbyggnad av elnätet är fortsatt stora. I rapporten ges en övergripande bild av pågående investeringar i företagets elnät. Vattenfall har sedan 2014 en pågående satsning på 2,7 miljarder kronor för att stärka elnätet och förbättra leveranserna i norra Sverige.

Pågående investeringsprojekt i Kiruna kommun:

Vivungi – Lainio: Vädersäkring/Isolering av 13 km störningsdrabbad mellanspänningsledning samt nedgrävning av lågspänningsledning i byarna. Projektsumma ca 15 miljoner kronor.

Nikkaluokta – Kebnekaise – Tarfala: Vädersäkring/Isolering av 13 km störningsdrabbad mellanspänningsledning och nedgrävning av lågspänningsledning i Nikkaluokta. Projektsumma ca 10 miljoner kronor.

Merasjärvi – Normasuando: Vädersäkring/Isolering av 15 km störningsdrabbad mellanspänningsledning och nedgrävning av lågspänningsledning i byarna. Projektsumma ca 11 miljoner kronor.

Övre Soppero: Nedgrävning av 10 km mellanspännings- och lågspänningsledning. Projektsumma ca 5,5 miljoner kronor.

Kuoksu: Vädersäkring/Isolering av 10 km störningsdrabbad mellanspänningsledning och nedgrävning av 10km lågspänningsledning i Kuoksu. Projektsumma ca 12 miljoner kronor.

Oksajärvi: Vädersäkring/Isolering av 10 km störningsdrabbad mellanspänningsledning, projektsumma ca 5 miljoner kronor.

Svappavaara – Lappesuando: Vädersäkring/Isolering av 15 km störningsdrabbad mellanspänningsledning, projektsumma ca 7 miljoner kronor.

Årosjokk – Laukkuluspa – Vistasdalen: Vädersäkring/Isolering av 34 km störningsdrabbad mellanspänningsledning och nedgrävning av lågspänning i byarna. Projektsumma ca 26 miljoner kronor.

Idivuoma: Vädersäkring/Isolering av 7 km störningsdrabbad mellanspänningsledning och nedgrävning av lågspänningsledning i byarna. Projektsumma ca 8 miljoner kronor.

Låktatjåkka: Vädersäkring/Isolering av 4,5km störningsdrabbad mellanspänningsledning., projektsumma ca 3 miljoner kronor.