Pressmeddelande | 2018-08-16T06:17:25Z

Ny lagstiftning om elnätsavgifter försvårar för nödvändiga investeringar

Regeringen presenterade igår en ny lagstiftning som innebär en kraftig minskning av elnätsföretagens tillåtna intäkter. Den nya lagstiftningen kommer att försvåra för elnätsbolagen att göra nödvändiga investeringar i elnäten.

Sänkta intäkter får konsekvenser för Vattenfalls investeringsplaner, som måste ses över utifrån de nya förutsättningarna. Vattenfall Eldistribution AB har en rekordstor investeringsplan fram till år 2020. Ett markant åtstramat regelverk kommer att innebära att investeringsplanerna från år 2020 måste ses över.

- Konkret kan det innebära längre ledtider och hårdare prioritering mellan projekt. Det är väldigt olyckligt, eftersom ett uppgraderat elnät är helt avgörande för klimatfrågan, elektrifieringen, samhällsutvecklingen och Sveriges konkurrenskraft, säger Annika Viklund, VD för Vattenfall Eldistribution AB.

Regeringens ambition är att elnätskunderna ska få sänkta elnätsavgifter. Den nuvarande intäktsregleringen för perioden 2016-2019 är redan skärpt jämfört med perioden 2012-2015. Förändringen har inte fått fullt genomslag ännu då överföring av underintäkter från perioden 2012-2015 förts över till 2016-2019.

Nu avser regeringen att ytterligare sänka nivån för elnätsbolagens tillåtna avkastning genom att sänka kalkylräntan, som har stor påverkan på elnätsbolagens intäktsramar och därmed vad som kan tas ut i avgifter från kunderna. Idag ligger den på 5,85 procent men regeringen vill sänka den till 3 procent, som i jämförelser med Europa ligger betydligt lägre än genomsnittet.

- Vi vet ännu inte exakt hur mycket i minskade intäkter det här innebär. Nu behöver vi i första hand få en helhetsbild vad gäller lagar, förordning och föreskrifter. När vi har det så kan vi analysera den fulla vidden av den här förändringen. Men sammantaget så ser vi dessvärre kraftigt försämrade förutsättningar för att möta våra kunder och samhällets förväntningar på elnätet i framtiden, säger Annika Viklund.

Regeringsbeslut om ny intäktsramsförordning för tillsynsperioden 2020-2023 förväntas komma torsdagen den 16 aug.

Pressmeddelande från regeringen