Pressmeddelande | 2018-09-21T09:06:00Z

Vattenfall höjer beredskapen i Götaland och Svealand inför väntat oväder

Med anledning av det oväder som förväntas komma in över västra Götaland till eftermiddagen, höjer Vattenfall Eldistribution beredskapen inför eventuella störningar på elnätet. I första hand sker det genom att personalen i driftcentralen utökas samt att fordon och materiel förbereds för snabb insats. Även beredskapsstyrkan och bemanningen i kundservice har förstärkts. Väderutvecklingen följs noggrant för att snabbt kunna förstärka resurserna ytterligare om det blir nödvändigt.

Prognoserna visar på mycket hård vind vilket kan ställa till problem med att träd faller på elledningarna. Bolaget genomför sedan flera år omfattande investeringsprojekt där äldre luftledningar isoleras eller grävs ned i marken. Vid besvärliga oväder måste man ändå vara förberedd på att det kan bli störningar i elleveransen. Vattenfall har därför beslutat att öka beredskapen för att snabbt kunna komma ut och reparera eventuella fel i elnätet.

Aktuell störningsinformation finns på
https://www.vattenfalleldistribution.se/kundservice/stromavbrott/, där vi löpande informerar om läget, men även via vattenfalls Kundservice på telefonnummer 020 - 82 58 58. Dessutom kan appen "Avbrottsinfo" laddas ned kostnadsfritt på Google App Store eller i Mac App Store.

  
För vidare information kontakta:

Katrin Lemming Thulin, kommunikationsansvarig Vattenfall Eldistribution Södra Sverige, telefon 076-118 63 59

Mikael Björnér, kommunikationsansvarig Vattenfall Eldistribution mellersta Sverige, telefon 073-054 82 29

Alt. Vattenfall Pressavdelning, telefon 08-739 50 10