Pressmeddelande | 2018-09-26T13:46:46Z

Vattenfall höjer beredskapen inför oväder i södra Lapplandsfjällen

På grund av ett oväder som under onsdag eftermiddag och kväll förväntas komma in över främst södra Lapplandsfjällen höjer Vattenfall Eldistribution beredskapen inför eventuella störningar på elnätet.

I första hand sker det genom att personalen i driftcentralen utökas, tekniker och skogshuggare sätts i beredskap och fordon och materiel förbereds för snabb insats. Väderutvecklingen följs noggrant med hjälp av specialprognoser från SMHI för att snabbt kunna förstärka resurserna ytterligare om det blir nödvändigt.

Prognoserna visar på mycket hård vind vilket kan ställa till problem med att träd faller på elledningarna. Bolaget genomför omfattande investeringsprojekt i norra Sverige där bland annat äldre luftledningar isoleras eller grävs ned i marken. Vid besvärliga oväder måste man ändå vara förberedd på att det kan bli störningar i elleveransen. Vattenfall Eldistribution har därför beslutat att öka beredskapen för att snabbt kunna komma ut och reparera eventuella fel i elnätet.

Aktuell störningsinformation finns på Vattenfall Eldistributions hemsidadär vi löpande informerar om läget. Dessutom kan appen "Avbrottsinfo" laddas ned kostnadsfritt på Google Play eller i App Store

För vidare information, kontakta:

Jenny Hakeberg, kommunikationsansvarig Vattenfall Eldistribution Norra Sverige, telefon 072-209 11 54