Pressmeddelande | 2018-10-15T11:23:00Z

Ny kampanj ska minska antalet pågrävda elledningar

Allt fler strömavbrott beror på att kablar och ledningar i marken skadas vid grävning, schaktning eller pålning. Under 2017 bestod 17 procent av Vattenfall Eldistributions driftstörningar av pågrävda eller skadade kablar. Nu trappar företaget upp sitt arbete för att få fler parter att engagera sig och ta ett ansvar för att minska risken för skador vid grävning nära infrastruktur.

Pågrävda ledningar och kablar är ett växande problem i samhället. I många fall resulterar skadorna omedelbart i strömavbrott, men ibland kan de förvärras med tiden och ge driftstörningar först efter ett antal månader. När strömavbrotten drabbar samhällskritiska funktioner som till exempel sjukhus, banker eller mobilnätet kan konsekvenserna bli allvarliga. Branschens reparationskostnader för att laga ledningar och kablar uppgår till cirka 400 miljoner kronor varje år. I de flesta fall hade skadorna kunnat undvikas genom att beställa en ledningsanvisning via den kostnadsfria tjänsten Ledningskollen innan man börjar gräva. Ändå visar statistiken att man i endast 50 procent av alla pågrävningar har använt Ledningskollen.

Mot bakgrund av detta har Vattenfall Eldistribution tagit initiativet till en omfattande informationskampanj i syfte att försöka komma till rätta med problematiken.

- Med kampanjen vill vi öka medvetenheten om problemet i branschen och få fler i intressentkedjan att ta ansvar för en säker grävprocess där varken människa eller infrastruktur kommer till skada. Inte sällan är det tidsaspekten som gör att man bortser från att använda sig av de tjänster och regler som finns för att undvika att skada infrastruktur, säger Fredrik Persson, chef för ledningsanvisning och kunddokumentation på Vattenfall Eldistribution AB.

Företaget hoppas också att kampanjen ska bidra till ändrad attityd vid grävning nära infrastruktur.

-Vi har flera företag som återkommande gräver på våra ledningar. Hittills har ingen kommit till skada, Vi vill verkligen uppmana alla som utför grävarbeten att använda Ledningskollen för att minska risken att gräva på en ledning, fortsätter Fredrik.

Parallellt med kampanjen ökar Vattenfall Eldistribution sina satsningar på utbildning, bevakning av grävarbeten i fält samt medverkar i projektet Grävallvar med aktörer från branschen.

För ytterligare information kontakta:

Katrin Lemming Thulin, kommunikatör Vattenfall Eldistribution, telefon 076-118 63 59 eller Vattenfall Pressavdelning, telefon 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Facebook: https://www.facebook.com/VattenfallEldistribution/

Fakta Ledningskollen:
Post- och telestyrelsen (PTS) driver satsningen Ledningskollen, som finansieras av PTS, Trafikverket och Svenska kraftnät. Syftet med den kostnadsfria webbtjänsten är att minska antalet grävskador och förenkla samordning, planering och utförande av bygg- och anläggningsprojekt. Att göra ett ärende tar mindre än tio minuter.

Fakta Grävallvar:
Grävallvar är ett samverkansprojekt mellan Sveriges nätägare samt andra branschaktörer som månar om störningsfria ledningsnät.