Pressmeddelande | 2018-11-15T15:45:34Z

Ny rapport: Så styrs energilager smartare

Ny rapport visar hur styrning av batterilager kan optimeras för att kapa effekttoppar och kostnader i ett mikronät.

I Askersund kommuns 12 000 kvadratmeter stora kultur- och kunskapscentrum, Sjöängen, har batterilager, elbilsladdning och solpaneler kopplats samman i ett så kallat mikronät för att analysera hur smart energistyrning kan gå till i praktiken. Projektet, som heter Soldrift Sjöängen, visar hur batterilager kan användas mer effektivt.

Nu, när ett år gått sedan starten, presenteras de första resultaten från genomförda piltottester i en rapport tillsammans med bland andra Energimyndigheten.

- Genom att låta batterilagret samarbeta med solcellerna kan vi minska belastningen på elnätet, minska kostnaden för kunden och optimera livslängden för batterilagret. Sjöängen är dessutom ett kriscentrum i Askersund, och vid behov av reservkraft kan en dieselgenerator kopplas in och anslutas till vår anläggning. Anslutningen gör det möjligt att minska förbrukningen av fossilt bränsle och ersätta det med förnybar energi, säger Lars-Göran Karlsson, affärsutvecklare på Network Solutions, en affärsenhet inom Vattenfall som utvecklar lösningar för morgondagens elnät.

Föregångsprojekt

Soldrift Sjöängen är ett föregångsprojekt för hur mikronät kommer att se ut i framtiden. Det syftar bland annat till att utjämna effektuttag från lokalnätet vid förbrukningstoppar, utnyttja variationer i elpriser på elmarknaden och kunna leverera en avbrottsfri elförsörjning. I Sjöängen ligger effekttopparna mellan klockan 8 och 11 på morgonen då storköket används som mest. Ett av resultaten i pilotstudien visar att solkraftsanläggningen och batterilagret genom smart styrning gemensamt kan sänka effekttopparna, och i förlängningen leda till sänkta kostnader.

- Det här är ett viktigt projekt som visar hur ett energilager i form av batterier kan användas optimalt i en fastighet för att maximera nyttan för kunden och miljön. Vi vill vara drivande för en hållbar samhällsutveckling genom att ligga i framkant gällande innovation och utveckling och sätta standarden för framtidens energilösningar. Vi har nu kunskap och teknik för att erbjuda skräddarsydda lösningar till andra intressenter på marknaden, säger Torbjörn Johansson, chef för Vattenfalls affärsenhet Network Solutions Sverige.

Fakta:

Vattenfalls mikronät i Askersund omfattar en solcellsanläggning på ca 100 kW, ett batterilager på ca 50 kWh, snabbladdare för elfordon och smart styrutrustning för att optimera användningen. Projektet Soldrift Sjöängen är ett samarbete mellan Vattenfall Eldistribution, Sustainable Innovation, Askersunds kommun och Energimyndigheten.

Se bifogad rapport.

 För vidare information kontakta:

Mikael Björnér, Kommunikationsansvarig Vattenfall Eldistribution AB, 073-054 8229, mikael.bjorner@vattenfall.com