Pressmeddelande | 2018-11-14T12:34:35Z

Uppgraderingen av Gotlandslänken slutförs 3-7 december

Gotlandslänkens kontrollanläggning har byggts om och nu är projektet i sin slutfas. Ett antal systemuppdateringar och tester behöver utföras i den nya högteknologiska anläggningen innan projektet är helt slutfört.

- De avslutande systemuppdateringarna är en del av leverantörens garantiåtagande efter de besiktningar som genomförts, säger Annika Viklund, vd Vattenfall Eldistribution AB.

Arbetet är inplanerat 3-7 december och behöver utföras innan utetemperaturen sjunker och elanvändningen på ön ökar ytterligare. Arbetet innebär bland annat att slutgiltiga systemprov kommer genomföras för att finjustera tekniken i den nya högteknologiska anläggningen. Under dessa dagar finns en förhöjd risk för elavbrott eftersom arbetet utförs med endast en Gotlandskabel i drift åt gången.

Tillsammans med Gotland Elnät AB vidtas omfattande förberedelser för att minska risken för störningar i elförsörjningen under perioden. Tillgängligheten på reservkraft är hög och bemanningen är förstärkt för att kunna agera snabbt vid en eventuell driftstörning.

- Vi är medvetna om att tidigare elavbrott har prövat tålamodet hos Gotland Elnäts kunder, samtidigt är vi angelägna att få genomföra dessa garantiåtgärder och därmed slutföra uppgraderingen av kontrollanläggningen, säger Annika Viklund.    

Efter ombyggnationen har vi ett mycket robust säkert och modernt system som möjliggör en snabbare felsökning vid fel på utrustningen, När den nya anläggningen är färdigställd är Gotlandslänken rustad för ytterligare 20-25 års drift med mycket hög driftsäkerhet och god elförsörjning för hela Gotland.

För ytterligare information kontakta:

Mikael Björnér, kommunikationsansvarig, Vattenfall Eldistribution, telefon: 073-054 82 29

e-post: mikael.bjorner@vattenfall.com

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum

Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se