Pressmeddelande | 2019-01-24T08:18:10Z

Alla kunder har fått tillbaka strömmen efter Alfrida

När stormen Alfrida drog in natten till den 2 januari blev ca 65 000 av Vattenfall Eldistributions kunder strömlösa. Stormen har orsakat stora skador på elnätet, främst i Roslagen, och arbetet med att reparera och återställa elnätet är omfattande. Under onsdagskvällen fick de sista kunderna tillbaka strömmen inom utsatt prognostid.

Drygt tre veckor efter stormen Alfridas framfart har samtliga Vattenfalls kunder fått tillbaka strömmen tidigare än sista prognosen som angav 25 januari. Arbetet pågår fortfarande med stor intensitet. För att ge kunderna strömmen tillbaka så snabbt som möjligt har provisoriska elnät byggts upp i flera områden. Återuppbyggnaden av elnätet, kommer att pågå under en lång tid framöver.

─ För många av våra kunder har det här varit en mycket besvärlig situation. Jag vill tacka för kundernas tålamod under den mycket krävande och utdragna reparationstiden, säger Annika Viklund, vd Vattenfall Eldistribution.

Företaget har fortfarande över 400 personer verksamma i fält - skogshuggare, maskinister och tekniker, både Vattenfalls egen personal och inlånade resurser från andra elnätsbolag och entreprenörer. Utöver det tillkommer administrativa stödfunktioner, driftcentral, kundservice, helikoptrar, skogsmaskiner, lastbilar, grävmaskiner och bandvagnar.

─ Vi är tacksamma för det goda samarbetet med kommuner, länsstyrelser och andra elnäts- och entreprenörsbolag. Det har varit en förutsättning för att klara den här situationen och jag vill framföra mitt stora tack till alla som hjälpt till. Reparationsarbetet i fält har varit effektivt och vi har hela tiden arbetat med högsta fokus på säkerheten då arbetsmiljön är riskfylld bland stormfällda träd och ett skadat elnät, säger Annika Viklund.

Arbetet med att återställa elnätet och att ta hand om kundärenden efter Alfrida kommer att fortsätta under många månader framöver. Den lagstadgade avbrottsersättningen kommer att regleras automatiskt på kundens faktura.

Även om kunderna har fått tillbaka strömmen är det fortsatt förenat med stor fara att röra sig i terrängen i de stormdrabbade områdena. Tänk på säkerheten och gå inte nära stormfällda träd eller en elledning som ligger på marken då den kan vara strömförande. Försök inte att själv ta bort träd som blåst ner över elledningar utan anmäl träd som ligger på ledningar till Vattenfall Eldistribution på telefon 020-82 58 58 (öppen dygnet runt).


Vattenfalls tillfälliga kundinfocenter i Norrtälje har öppet till 25 januari

Det tillfälliga lokala kundinfocenter som Vattenfall Eldistribution upprättade i Norrtälje och Östhammar, för att personligen bemöta kundernas frågor, har hittills haft närmare 800 besökare. Kundinfocentret i Norrtälje har öppet torsdag - fredag kl. 10-14, men stänger därefter ned verksamheten. Kunder som vill få kontakt med Vattenfall Eldistribution är välkomna att kontakta kundservice på 020-82 00 00.


Aktuell störningsinformation finns på:

https://www.vattenfalleldistribution.se/kundservice/stromavbrott/alfrida/, där vi löpande informerar om aktuella och planerade strömavbrott. Dessutom kan appen "Avbrottsinfo" laddas ned kostnadsfritt på Google App Store eller i Mac App Store.

Vi lägger ut löpande information samt bilder från arbetet ute i fält på Facebook: https://www.facebook.com/VattenfallEldistribution/

För ytterligare information kontakta:

Vattenfall Pressavdelning, telefon 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com