Pressmeddelande | 2019-01-08T13:00:35Z

Förlängd prognos för reparationer på öarna i Roslagen

Aktuellt läge 2019-01-08 kl. 14.00

Arbetet med att åtgärda elavbrotten i Roslagen och Stockholms skärgård fortsätter oförminskat, men fortfarande är det många kunder som är utan el. Trots ett intensivt arbete så kommer det att ta tid att återställa elnätet för kunderna. Ute på öarna i skärgården kommer det att dröja ytterligare ca en till två veckor innan elen är tillbaka.

Det är i nuläget cirka 6.500 kunder som har elavbrott efter stormen Alfrida, varav den stora majoriteten finns i Roslagen, i Norrtälje kommun. Arbetet med att åtgärda avbrotten fortsätter oförminskat med hög intensitet, men riskerar att försvåras och fördröjas av svårt väderläge med kraftigt snöfall och hårda vindar i det drabbade området.

Öarna i Roslagens skärgård är extra hårt drabbade och arbetet försvåras där fastlandsförbindelse saknas. Prognosen för när elen ska vara tillbaka för dessa kunder har därför flyttats fram från 10 januari till 18-25 januari.

På fastlandet fortsätter reparationer i det centrala elnätet som planerat och kommer att vara klart enligt prognos den 10 januari. Det innebär att merparten av kunderna som är utan el idag kommer att ha elen tillbaka, men det kan finnas lokala fel som kräver ytterligare åtgärder som kan ta upp till två veckor. Prognostider kommer att uppdateras när det är möjligt.

Personalresurser från olika delar av landet och från andra elnätsbolag har kallats in för att hjälpa till i de drabbade områdena. För närvarande arbetar närmare 500 skogshuggare, maskinister och tekniker i Stockholms län, merparten i Roslagen. Utöver det tillkommer administrativa stödfunktioner, driftcentral, helikoptrar, skogsmaskiner, lastbilar, grävmaskiner och bandvagnar.

̶  Det här är en mycket svår situation och jag vill rikta ett stort tack till våra kunder för ert tålamod. Stormen har orsakat omfattade skador på elnätet och det har tagit tid att få hela bilden av omfattningen. Vi befinner vi oss i ett läge där vi på vissa ställen måste bygga upp elnätet helt från början och det tar tid. Vi har en löpande dialog med kommuner och länsstyrelsen för att kunna bistå kunderna på bästa möjliga sätt. Vår högsta prioritet är att kunderna ska få tillbaka elen så snart som möjligt, säger Eva Vitell, Kund och Marknadschef, Vattenfall Eldistribution.

Det är fortsatt förenat med stor fara att röra sig i terrängen i de stormdrabbade områdena längs Upplandskusten, Roslagen och Stockholms skärgård. Tänk på säkerheten och gå inte nära en elledning som ligger på marken då den kan vara strömförande. Försök inte själv att ta bort träd som blåst ner över elledningar utan anmäl detta till Vattenfall Eldistribution.

Vi är tacksamma om de som ser träd ligga på ledningar anmäler det till oss på telefon 020-82 58 58.

Vattenfalls tillfälliga kundinfocenter har fortsatt öppet i veckan

Vattenfall Eldistributions tillfälliga kundinfocenter I Norrtälje och Östhammar har haft öppet under helgen och kommer fortsättningsvis ha öppet under den kommande veckan. Till dessa mötesplatser kan kunder komma för att få svar på frågor och träffa en del av oss som jobbar med att åtgärda problemen efter stormen.

I Norrtälje finns personal på plats måndag-fredag kl 10-14 i Vattenfalls lokaler på Gösvägen 28 och i Östhammar på Fabriksvägen 14.

Aktuell störningsinformation finns på: https://www.vattenfalleldistribution.se/kundservice/stromavbrott/alfrida/, där vi löpande informerar om läget. Dessutom kan appen "Avbrottsinfo" laddas ned kostnadsfritt på Google App Store eller i Mac App Store.

Vi lägger ut löpande information samt bilder från fält på Facebook: https://www.facebook.com/VattenfallEldistribution/

För ytterligare information kontakta:

Vattenfall Pressavdelning, telefon 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com