Pressmeddelande | 2019-01-11T13:14:00Z

Höjd beredskap på grund av oväder i norra Sverige

Sedan torsdag den 10 jan har Vattenfall Eldistribution höjd beredskap inför eventuella störningar på elnätet till följd av stormen Jan. 

I första hand sker det genom att personalen i driftcentralen utökats, samt fordon och materiel förberetts för snabb insats. Även beredskapsstyrkan och kundservice har förstärkts. Väderutvecklingen följs noggrant med hjälp av specialprognoser från SMHI för att snabbt kunna förstärka resurserna ytterligare om det blir nödvändigt.

Aktuell störningsinformation finns på http://www.vattenfalleldistribution.se/sv/stromavbrott.htm, där vi löpande informerar om läget. Dessutom kan appen "Avbrottsinfo" laddas ned kostnadsfritt på https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vattenfall.avbrotsinfo;

eller i App Store.

Vi är tacksamma om de som gör observationer, exempelvis av träd som riskerar att falla på ledningar, ringer och meddelar detta på 020-82 58 58.

För mer information, kontakta: 

Jenny Hakeberg, kommunikatör, ansvarig norra Sverige, tel 072-209 11 54