Pressmeddelande | 2019-01-02T09:00:31Z

Pågående störningar i elnätet

Aktuellt läge 2019-01-02  kl  10

Vattenfall Eldistribution har sedan igår eftermiddag haft störningar i elnätet på grund av stormen Alfrida som orsakat mycket hårda vindbyar över Södra Norrland samt Östra Svealand vilket gett många trädpåfall på elledningar. Vindbyarna har drabbat våra kunder hårt, framförallt i Bergslagen, Roslagen, Uppland, Stockholmsområdet och Nordöstra Götaland. 

På morgonen den 2 januari var som mest cirka 63 000 kunder utan ström och för närvarande saknar fortfarande cirka 60 000 kunder ström. All tillgänglig personal är engagerad för fellokalisering och felavhjälpning. Det går just nu inte att lämna besked om när kunderna beräknas få strömmen tillbaka.  

För närvarande engagerar vi all tillgänglig personal för fellokalisering och felavhjälpning. Under natten har Vattenfalls Driftcentral arbetat med att koppla om i elnätet för att få tillbaka elen där avbrottet inte berott på träd som fallit på en elledning. Under natten har fältpersonal inte kunnat vara ute och arbetat på grund av den hårda vinden. Nu när det ljusnat pågår felsökning och tekniker är på väg ut för att åtgärda felen. Det kan dock ta tid att ta sig fram på vissa ställen och personsäkerheten går först. Helikoptrar kommer också att flygbesikta ledningarna för att snabbare hitta fel.

Vi är tacksamma om de som gör observationer av exempelvis av träd som riskerar att falla på ledningar kontaktar oss på 020-82 58 58.

Vattenfall informerar löpande om läget på http://www.vattenfalleldistribution.se/sv/stromavbrott.htm. Dessutom kan appen "Avbrottsinfo" laddas ned kostnadsfritt på Google App Store eller i Mac App Store.

För vidare information kontakta:

Vattenfall Eldistribution, kommunikationsansvarig Lee Gidlöf, telefon 070-239 68 66 eller Vattenfall Pressavdelning, telefon 08-739 50 10