Pressmeddelande | 2019-01-18T08:00:00Z

Reparationsarbetet efter stormen Alfrida fortsätter som planerat

Aktuellt läge 2019-01-18 kl. 9.00

När stormen Alfrida drog in natten till den 2 januari blev 100 000 hushåll strömlösa varav 65 000 i Vattenfall Eldistributions elnätsområde. Skadorna på elnätet var omfattande. Arbetet med att reparera och återställa elnätet pågår fortfarande i oförminskad takt och 98 procent av kunderna har fått tillbaka strömmen.

Drygt två veckor efter stormen Alfrida har 98% av kunderna fått tillbaka strömmen, en del tidigare än beräknat enligt sista prognosen. För de återstående cirka 900 strömlösa kunderna, varav majoriteten finns i Norrtälje kommun, är prognosen fortsatt den 18-25 januari innan alla får strömmen tillbaka.

Företaget har cirka 500 personer verksamma i fält - skogshuggare, maskinister och tekniker, både Vattenfalls egen personal och inlånade resurser från andra elnätsbolag och entreprenörer. Utöver det tillkommer administrativa stödfunktioner, driftcentral, kundservice, helikoptrar, skogsmaskiner, lastbilar, grävmaskiner och bandvagnar.

Mellanspänningsnätet i de stormdrabbade områdena har i stort sett åtgärdats fullt ut och nu arbetas det intensivt med att reparera lågspänningsnätet närmast kunderna.

─ Det här är en mycket svår situation för våra kunder, men vi gör vårt yttersta för att alla kunder ska få tillbaka strömmen så snart som möjligt. De tillfälliga kundcenter vi upprättat har haft närmare 700 besökare och i Norrtälje håller vi öppet så länge som behovet finns, fortsätter Annika Viklund, vd Vattenfall Eldistribution.

I samband med reparationsarbetet kan det vara nödvändigt att koppla ur vissa ledningar, vilket gör att de kunder som tidigare fått tillbaka strömmen återigen kan få ett tillfälligt kortare avbrott.

Det är fortsatt förenat med stor fara att röra sig i terrängen i de stormdrabbade områdena. Tänk på säkerheten och gå inte nära en elledning som ligger på marken då den kan vara strömförande. Försök inte själv att ta bort träd som blåst ner över elledningar utan anmäl detta till Vattenfall Eldistribution. Vi är tacksamma om de som ser träd ligga på ledningar anmäler det till oss på telefon 020-82 58 58.

Vattenfalls tillfälliga kundinfocenter har fortsatt öppet i veckan

Vattenfall Eldistributions tillfälliga kundinfocenter i Norrtälje har öppet kl. 10-14. Till denna mötesplats kan kunder komma för att få svar på frågor och träffa en del av oss som jobbar med att åtgärda problemen efter stormen. Vi finns på plats i kommunens lokaler på Estunavägen 14.

Aktuell störningsinformation finns på:

https://www.vattenfalleldistribution.se/kundservice/stromavbrott/alfrida/, där vi löpande informerar om läget. Dessutom kan appen "Avbrottsinfo" laddas ned kostnadsfritt på Google App Store eller i Mac App Store.

Vi lägger ut löpande information samt bilder från fält på Facebook: https://www.facebook.com/VattenfallEldistribution/

För ytterligare information kontakta:

Vattenfall Pressavdelning, telefon 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com