Pressmeddelande | 2019-01-03T15:11:33Z

Stora skador på elnätet efter stormen Alfrida som tar tid att reparera

Aktuellt läge 2019-01-03  kl. 16.00 

Stormen har drabbat våra kunder hårt i framförallt Roslagen, Uppland och Stockholmsområdet där ca 27 000 kunder är fortfarande strömlösa. Skadorna på elnätet är omfattande och det kommer att ta lång tid att reparera. Stora delar av elnätet är så skadat att det kommer att behövas byggas upp från grunden igen. I nuläget är bedömningen att det kommer att ta upp till en vecka innan vissa kunder har strömmen tillbaka.

Vattenfall Eldistribution har sedan tisdag kväll haft störningar i elnätet på grund av mycket hårda vindbyar som orsakats av att träd har fallit på elledningar. På grund av hård vind kunde inte helikoptrarna lyfta under onsdagen men under dagen har elnätet flygbesiktats för att kartlägga var träd fallit på ledningarna och var skador uppstått och det har visat sig att stora delar av elnätet har fått omfattande skador som kommer att ta lång tid att reparera.

Vattenfall har extra personal, skogs- röjningsmaskiner, skogshuggare och tekniker som arbetar med att återställa och reparera elnätet. Ledningar, stolpar, reglar, stag med mera har i vissa avsnitt skadats väldigt svårt och i vissa områden behöver elnätet i princip byggas upp från grunden igen. 

Under torsdagskvällen och fredagen kommer fler kunder få tillbaka strömmen, men i vissa områden i Roslagen kan det ta upp till en vecka att innan alla kunderna har strömmen tillbaka. I Stockholms skärgård är prognosen förnärvarande att alla kunder har strömmen tillbaka på måndag kväll. I nuläget går det tyvärr inte att lämna mer exakta besked, prognoserna kommer att uppdateras innan helgen.

Aktuell störningsinformation finns på: http://www.vattenfalleldistribution.se/sv/stromavbrott.htm, där vi löpande informerar om läget. Dessutom kan appen "Avbrottsinfo" laddas ned kostnadsfritt på Google App Store eller i Mac App Store.

För ytterligare information kontakta:

Vattenfall Pressavdelning, telefon 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Facebook: https://www.facebook.com/VattenfallEldistribution/