Pressmeddelande | 2019-01-02T18:09:53Z

Stormen Alfrida orsakar fortsatta strömavbrott

Aktuellt läge 2019-01-02  kl. 19.00 

Vattenfall Eldistribution har sedan igår eftermiddag haft störningar i elnätet på grund av mycket hårda vindbyar som orsakats av att träd har fallit på elledningar. Stormen har drabbat våra kunder hårt, framförallt i Bergslagen, Roslagen, Uppland och Stockholmsområdet. På onsdagen var som mest cirka 60 000 kunder utan ström och för närvarande saknar cirka 35 000 kunder ström. Det går just nu inte att lämna exakta besked om när kunderna beräknas få strömmen tillbaka.

Vattenfall har satt in extra personal, skogsröjningsmaskiner, skogshuggare och tekniker under dagen. Träd har fallit på elledningar och gjort många mindre vägar svårtrafikerade vilket försvårar framkomligheten och därmed röjningsarbetet. Ledningar, stolpar, reglar, stag med mera har i vissa avsnitt skadats svårt. Förhållandena i fält är besvärliga på grund av fortsatt hård blåst och mörker som gör arbetet både svårt och riskfyllt.

Då säkerheten för vår personal alltid prioriteras kan vi på grund av hård vind och sjö för tillfället inte nå skärgårdsöarna med båt vilket fördröjer reparationsarbetet. I dagsläget är det svårt att ge prognoser för när alla kunder har ström igen. Under resten av onsdagskvällen och under torsdagen, räknar vi med att många kunder har fått tillbaka strömmen, men det kan i vissa områden, framför allt i Stockholms skärgård, dröja två till tre dagar innan alla kunder har strömmen tillbaka. Under torsdagen sätts helikoptrar in för att fortsätta att flygbesikta elnätet för att kartlägga var träd fallit på ledningarna och var skador uppstått.

Aktuell störningsinformation finns på: http://www.vattenfalleldistribution.se/sv/stromavbrott.htm, där vi löpande informerar om läget. Dessutom kan appen "Avbrottsinfo" laddas ned kostnadsfritt på Google App Store eller i Mac App Store.

För ytterligare information kontakta:

Vattenfall Pressavdelning, telefon 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Facebook: https://www.facebook.com/VattenfallEldistribution/