Pressmeddelande | 2019-01-10T09:00:00Z

Uppdaterad prognos för reparationer efter stormen Alfrida

Aktuellt läge 2019-01-10 kl. 10.00

Arbetet med att åtgärda elavbrotten efter stormen Alfrida fortsätter oförminskat. I takt med att fel på mellanspänningsnätet åtgärdas och arbetet sedan fortskrider till lågspänningsnätet upptäcks som väntat fler fel. Skadorna är så betydande att det kommer att ta längre tid att åtgärda dem än tidigare beräknat.

Prognosen är att kunder som bor på fastlandet kommer att ha elen tillbaka mellan den 15 och 25 januari*. För kunder på öar utan fastlandsförbindelse är prognosen som tidigare, att elen är tillbaka senast den 25 januari. Prognostiderna har nu uppdaterats baserat på de många skador som upptäcks under pågående reparationsarbete.

Det är i nuläget 8300 kunder som har elavbrott efter stormen Alfrida, varav den stora majoriteten finns i Norrtälje kommun. Arbetet med att åtgärda avbrotten fortsätter med oförminskad hög intensitet, även om inspektionsarbetet fördröjts av tisdagens svåra väder.

- Situationen är fortsatt mycket svår och jag har full förståelse för de problem detta förorsakar våra kunder. Många nya fel upptäcks fortfarande i takt med att vi kommer längre ut i elnätet. Ett avbrott kan innebära att det finns fel både på mellanspänningsnätet och på lågspänningsnätet, som är det elnät som går fram till kunden. Man kan likna det med att när vi har åtgärdat motorvägen finns fler fel på avfarter och småvägar. Vår högsta prioritet är att kunderna ska få tillbaka elen så snart som möjligt, säger Annika Viklund, vd Vattenfall Eldistribution.

Personalresurser från olika delar av landet och från andra elnätsbolag och flera entreprenörsbolag har kallats in för att hjälpa till i de drabbade områdena. För närvarande arbetar närmare 500 personer - skogshuggare, maskinister och tekniker i Stockholms län, merparten i Roslagen. Utöver det tillkommer administrativa stödfunktioner, driftcentral, kundservice, helikoptrar, skogsmaskiner, lastbilar, grävmaskiner och bandvagnar.

Det är fortsatt förenat med stor fara att röra sig i terrängen i de stormdrabbade områdena längs Upplandskusten, Roslagen och Stockholms skärgård. Tänk på säkerheten och gå inte nära en elledning som ligger på marken då den kan vara strömförande. Försök inte själv att ta bort träd som blåst ner över elledningar utan anmäl detta till Vattenfall Eldistribution.

Vi är tacksamma om de som ser träd ligga på ledningar anmäler det till oss på telefon 020-82 58 58.

*En lista med prognoser för olika samhällen och öar finns publicerad på avbrottssidan på vattenfalleldistribution.se och de nya prognostiderna har lagts in i avbrottskartan.

Vattenfalls tillfälliga kundinfocenter har fortsatt öppet i veckan

Vattenfall Eldistributions tillfälliga kundinfocenter i Norrtälje och Östhammar har öppet kl. 10-14. Till dessa mötesplatser kan kunder komma för att få svar på frågor och träffa en del av oss som jobbar med att åtgärda problemen efter stormen.

I Norrtälje flyttar kundcenter på fredag den 11 januari från Vattenfalls lokaler på Gösvägen 28 till kommunens lokaler på Estunavägen 14. Kundcentret i Östhammar på Fabriksvägen 14 har sista öppetdag fredag 11 januari och därefter hänvisas till Norrtälje.

Aktuell störningsinformation finns på: https://www.vattenfalleldistribution.se/kundservice/stromavbrott/alfrida/, där vi löpande informerar om läget. Dessutom kan appen "Avbrottsinfo" laddas ned kostnadsfritt på Google App Store eller i Mac App Store.

Vi lägger ut löpande information samt bilder från fält på Facebook: https://www.facebook.com/VattenfallEldistribution/

För ytterligare information kontakta:

Vattenfall Pressavdelning, telefon 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com