Pressmeddelande | 2019-01-05T15:05:04Z

Vattenfall uppmanar: Gå inte nära elledningar som ligger på marken

Aktuellt läge 2019-01-05 kl.16.00 

Under helgen har fler människor än vanligt rört sig i de stormdrabbade områdena längs Upplandskusten, Roslagen och i Stockholms skärgård. Tänk på säkerheten och gå inte nära en elledning som ligger på marken då den kan vara strömförande. Försök inte själv att ta bort träd som blåst ner över elledningar utan anmäl detta till Vattenfall Eldistribution.

Det är i nuläget cirka 14 500 kunder som är strömlösa efter stormen Alfrida. Det ligger ett stort fokus på att åtgärda de mycket omfattande skador som uppstått på elnätet i framförallt Roslagen. I vissa områden finns mängder av stormfällda träd och med det följer säkerhetsrisker för de som rör sig i området. Vi är tacksamma om de som ser träd ligga på ledningar anmäler det till oss på telefon 020-82 58 58.

På vissa platser utefter Upplandskusten och i Stockholms skärgård kommer elnätet att behöva byggas upp från grunden igen. Vattenfall Eldistribution utökar nu ytterligare bemanningen i form av skogshuggare, tekniker och andra personalresurser andra delar av landet och från andra elnätsbolag. Det sker en löpande dialog med kommunerna för att bestämma vilka fastigheter och anläggningar som har störst behov av ström. Mobilnätet är prioriterat.

Upprättande av tillfälliga kundinfocenter
I Norrtälje och Östhammar har tillfälliga kundinfocenter upprättats. Till dessa mötesplatser kan kunder komma för att få svar på frågor och träffa en del av oss som jobbar med att åtgärda problemen efter stormen.

I Norrtälje finns personal på plats i Vattenfalls lokaler på Gösvägen 28 söndag kl 10-14 och i Östhammar på Fabriksvägen 14 söndag kl 10-14. Kundinfocenter kommer att hålla öppet även under nästa vecka.

Aktuell störningsinformation finns på: http://www.vattenfalleldistribution.se/sv/stromavbrott.htm, där vi löpande informerar om läget. Dessutom kan appen "Avbrottsinfo" laddas ned kostnadsfritt på Google App Store eller i Mac App Store.

Vi lägger ut löpande information samt bilder från fält på Facebook: https://www.facebook.com/VattenfallEldistribution/

För ytterligare information kontakta:

Vattenfall Pressavdelning, telefon 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com