Pressmeddelande | 2019-02-01T15:42:22Z

Höjd beredskap på grund av oväder i östra Svealand

Sedan fredag 1 februari har Vattenfall Eldistribution höjd beredskap inför eventuella störningar på elnätet till följd av ett omfattande snöfallsområde som är på väg in över Svealands ostkust och Norrlandskusten.

I första hand sker det genom att personalen i driftcentralen utökats, samt att fordon och materiel förberetts för snabb insats. Även beredskapsstyrkan och kundservice har förstärkts. Väderutvecklingen följs noggrant med hjälp av specialprognoser från SMHI för att snabbt kunna förstärka resurserna ytterligare om det blir nödvändigt.

I Vattenfalls elnät berörs områdena Bergslagen, Roslagen, Uppland och Stockholm. I Roslagen pågår fortfarande reparationsarbeten av elnätet efter stormen Alfrida. Det är fortsatt förenat med stor fara att röra sig i terrängen i de stormdrabbade områdena. Tänk på säkerheten och gå inte nära stormfällda träd eller elledningar som ligger på marken då de kan vara strömförande.

Vi är tacksamma om de som gör observationer, exempelvis av träd som riskerar att falla på ledningar, ringer och meddelar detta på 020-82 58 58.

Aktuell störningsinformation finns på http://www.vattenfalleldistribution.se/sv/stromavbrott.htm, där vi löpande informerar om läget. Dessutom kan appen "Avbrottsinfo" laddas ned kostnadsfritt på https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vattenfall.avbrotsinfo;

eller i App Store.

För mer information kontakta:

Mikael Björnér, kommunikationsansvarig Vattenfall Eldistribution AB

tel. 073-054 82 29, mikael.bjorner@vattenfall.com

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com