Pressmeddelande | 2019-07-01T09:20:40Z

Mer än 60.000 avbrottsersättningar under utbetalning

Efter ett omfattande utredningsarbete till följd av stormen Alfrida pågår nu utbetalningarna av avbrottsersättningar och skadestånd till de kunder som drabbades av långa strömavbrott under stormen.

Vattenfall Eldistribution har nu börjat betala ut avbrottsersättning till sina kunder som drabbades av strömavbrott i samband med stormen Alfrida. Arbetet med att utreda och säkerställa avbrottstider och skadeståndskrav för varje kund har varit ett tidskrävande arbete. Det handlar om mer än 60 000 avbrottsersättningar plus tusentals enskilda skadeståndsärenden.

− Vi har haft extra personal som har kvalitetssäkrat avbrottstider i våra driftsystem och registrerat ersättningar för utbetalning. Trots våra ansträngningar kan det bli fel i enskilda fall. Vi ber därför våra kunder att kontakta oss om man inte tycker att ersättningen stämmer, så kan man få den omprövad, säger Eva Vitell, kund och marknadschef, Vattenfall Eldistribution AB.

I samband med utbetalningarna har det konstaterats att ett mindre antal kunder på Väddö har fått en för hög ersättning utbetald vilket uppstått till följd av att en för lång avbrottstid har registrerats i våra system.

− Vi har identifierat felet som ligger till grund för de felaktiga utbetalningarna och tar just nu kontakt med berörda kunder angående återbetalning av felaktigt belopp. Vi ser nu över hur vi kan förbättra kvalitetskontrollen ytterligare, men även fast felet ligger hos oss så möts vi av stor förståelse av kunderna, säger Eva Vitell.

På vattenfalleldistribution.se finns ett beräkningsverktyg för avbrottsersättning där kunden själv kan jämföra sin utbetalade ersättning med en beräknad ersättning.

För kunder som har ett annat faktureringsintervall än månadsfaktura kan ersättningen dröja till nästa faktura. Berörda kunder kommer att få sin ersättning utbetald via bank-avi, men det finns också möjlighet att få ersättning utbetald direkt till sitt bankkonto via Mina Sidor på www.vattenfalleldistribution.se.

Har man som kund frågor kring den avbrottstid som ligger till grund för avbrottsersättningen, eller om man upptäcker skador i efterhand, kan man höra av sig till Vattenfalls reklamationsavdelning för att få till en fördjupad utredning.

För ytterligare information kontakta:

Mikael Björnér, Vattenfall Eldistribution: 073-054 82 29. mikael.bjorner@vattenfall.com

eller Vattenfalls pressjour 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com