Pressmeddelande | 2020-01-08T09:14:54Z

Seminarium om flexibel elnätkapacitet

I december invigde Vattenfall Eldistribution, E.ON Energidistribution och Svenska kraftnät den svenska demonstrationen i samband med årets tredje CoordiNet Forum.

CoordiNet är ett EU-projekt som syftar till att använda befintliga elnät effektivare och smartare genom ökad flexibilitet. I Sverige kommer vi, tillsammans med i E.ON och Svenska kraftnät att i projektet skapa fyra marknadsplatser för flexibilitet där elnätens leverantörer och kunder ska kunna bidra med ökad och minskad last samt med ökad och minskad produktion.

Under vintern 2019/2020 demonstreras för första gången i Sverige lokala dayahead-marknader för nätkapacitet i Uppland, i Skåne och på Gotland. Regionnäten och lokalnäten avser att köpa effektflexibilitet från leverantörer som kan vara flexibla i sin elanvändning, så kallade flexibilitetsleverantörer.

Under januari 2020 kommer
 

  • fyra fastigheter, en industri, ett energibolag med fyra olika typer av resurser och två aggregatorer att delta med 96 MW i Uppland (Vattenfall/Upplands Energi)
  • fyra energibolag och en industri att delta med 60 MW i Skåne (E.ON)
  • ett energibolag med två olika resurser samt ett företag att delta med 25 MW på Gotland (Vattenfall/GEAB elnät.
     

- Det är fantastiskt att det nu i vinter kommer flexibilitetsleverantörer som deltar med 175 MW på Sveriges första marknad för effektflexibilitet för en effektivare användning av elnätet. Det har varit en oerhörd spännande och lärorik resa med alla de utmaningar som hör förändringsarbete till. Och mer lärande kommer vi se under demonstrationen, säger Yvonne Ruwaida som jobbar med kapacitetslösningar på Vattenfall Eldistribution.

- Nästa år kommer även lokala intraday-marknader för kapacitet och lokala peer-to-peer marknader att testas. Fler flexibilitetsleverantörer kommer då att bjudas in till denna demonstration och bidra till en effektivare elanvändning. Jag ser verkligen fram emot hur CoordiNet kan utvecklas och bidra till en effektivare användning av elnätet, fortsätter Yvonne Ruwaida.

Vattenfall leder den svenska demonstrationen

Vattenfall Eldistribution tog initiativet till och leder den svenska demonstrationen. Tillsammans med E.ON Energidistribution och Svenska kraftnät ingår Vattenfall Eldistribution i den projektgrupp som tar fram principer och förutsättningar som krävs för lokala marknader för effektflexibilitet. E.ON Energidistribution är de som utvecklar plattformen i projektet.

- Projektet är ett bra exempel på den svenska samverkansmodellen. Vi är många partners som bidrar i och utanför EU-projektet. Tex kommer Uppsala kommun att delta som en aggregator med sina verksamheter på marknadsplatsen i Uppland och i Skåne deltar EctoGrid med effektflexibilitet genom flexibel värmelast, säger Yvonne Ruwaida.

Utöver det så arbetar Expektra med kundengagemang och lastprognoser i elnätet tillsammans med Vattenfall Eldistribution och RTWH Aachen gör motsvarande med E.ON Energidistribution. Samarbetsorganet Energiforsk jobbar med kommunikationen på projektets hemsida, och kommer 2022 ta fram en färdplan för den här typen av lokala marknader. Tillsammans har vi dialoger med energibranschen i Sverige och potentiella flexibilitetsmarknader om marknadsdesign, affären och reglering.

- Kort sagt, det är många som är intresserade av att bidra till CoordiNet och möjligheten att öka kapaciteten med en smartare elanvändning, avslutar Yvonne Ruwaida.

CoordiNet Forum anordnas av Energimyndigheten tillsammans med de svenska deltagarna i CoordiNet och är hjärtat för dialogen kring detta viktiga projekt. Årets sista forum hölls den 5 december.