Pressmeddelande | 2020-02-07T16:29:32Z

Höjd beredskap inför oväder i Västra Götaland

På grund av det oväder som förväntas komma in över bland annat Västra Götaland under söndag den 9 februari höjer Vattenfall Eldistribution beredskapen inför eventuella störningar på elnätet. 

Förutom Västra Götaland kan Jönköpings län, delar av Östergötland och Södermanland samt Stockholm komma att påverkas av ovädret. Syftet med beredskapen är att vara väl förberedd för att kunna starta felsökning och reparationsarbete så snabbt som möjligt, till nytta för kunderna. I första hand sker det genom att personalen i fält utökas. Väderutvecklingen följs noggrant med hjälp av specialprognoser från SMHI för att snabbt kunna förstärka resurserna ytterligare om det blir nödvändigt.

Aktuell störningsinformation finns på https://www.vattenfalleldistribution.se/kundservice/stromavbrott/ där vi löpande informerar om läget. Dessutom kan appen "Avbrottsinfo" laddas ned kostnadsfritt där appar finns. Vi är tacksamma om de som gör observationer, exempelvis av träd som riskerar att falla på ledningar, ringer och meddelar detta på 020-82 58 58.

För mer information, kontakta: Jenny Hakeberg, kommunikatör, Vattenfall Eldistribution, tel 072-209 11 54 eller Vattenfalls pressjour, tel 08-789 50 10.