Pressmeddelande | 2020-09-21T06:00:00Z

Industrier, bostäder och energiföretag bidrar till att lösa kapacitetsbristen i elnäten

I energiomställningen och den ökade elektrifieringen kommer flexibilitetsmarknaden få en allt viktigare roll för att öka kapaciteten i elnätet. Intresset för att sälja effektflexibilitet inför vintern är rekordstort. Det EU-finansierade projektet CoordiNET ökar nu upp möjligheten för fler aktörer att delta. Inför flexibilitetsmarknadens andra vintersäsong har CoordiNET framgångsrikt värvat 32 aktörer som tillsammans bidrar med 350 MW flexibilitet, vilket motsvarar en stad med 300 000 invånare.

− Intresset för att delta på flexibilitetsmarknaden är rekordstort. Effektflexibilitet är win-win för elnätet, elnätskunderna och samhället. Flexleverantörerna kommer bidra till en mer effektiv användning av elnätet när effektflexibilitet behövs för att möta kapacitetsbrist i elnätet, säger Yvonne Ruwaida projektledare för CoordiNET på Vattenfall Eldistribution.

Flexibilitetsmarknaden öppnar den 2 november och inkluderar aktörer från tillverkningsindustrier, energibolag, fastighetsbolag och villakunder som samlas av en så kallad aggregator.

32 aktörer har anmält sig som flexibilitetsleverantörer fördelade på tre marknadsområden, södra och västra Skåne (kallad SWITCH), Uppland och Gotland. Tillsammans kan de som bäst bidra med 350 MW flexibilitet som kommer delta på flexibilitetsmarknaden med bud under perioden november-mars, då elnätet kan vara trångt de kallare timmarna/dagarna.

− Det är väldigt roligt att så många vill delta! Det är också unikt att så många olika typer av flexibilitetsleverantörer deltar på storskaliga demonstrationer av flexibilitetsmarknaden, säger Christoffer Isendahl, projektledare för CoordiNet vid E.ON Energidistribution.

Handel med effektflexibilitet kan omfördela och minska effekttoppar och jämna ut elanvändningen. Detta gör i sin tur att fler kan anslutna till elnätet. Under den första demonstrationen vintern 2019/2020 levererades 3,3 GWh effektflexibilitet under 172 timmar i Uppland. Sedan dess har handelsplattformen utvecklats och fler aktörer involverats. Målet är att på sikt kunna bidra till kapacitetslösningar och till att förnya energisystemet.

För ytterligare information kontakta:

Yvonne Ruwaida, Vattenfall Eldistribution, 070-3863628, yvonne.ruwaida@vattenfall.com

Christoffer Isendahl, E.ON Energidistribution, 0725 440246, christoffer.isendahl@eon.se

eller Vattenfalls pressjour 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Fakta

CoordiNet är ett EU-finansierat Horizon 2020-projekt där Vattenfall Eldistribution, E.ON Energidistribution, Svenska Kraftnät och flera andra svenska och internationella aktörer samarbetar för att demonstrera flexibilitetsmarknader och dess fördelar. E.ON Energidistribution utvecklar flexibilitetsmarknadens plattform. Vattenfall Eldistribution leder den svenska demonstrationen.

Detta är flexibilitet och flexibilitetstjänster

Flexibilitet är när en aktör, tex en industri, mot ersättning, vid en viss tidpunkt kan minska sitt effektbehov genom att dra ner på sin elförbrukning eller att en elproducent ökar sin produktion för att möta efterfrågan.

Syftet med en marknad för effektflexibilitet är att elnätsbolag ska kunna köpa flexibilitetstjänster. Denna marknad kompletterar övriga marknader såsom spotmarknad för elhandel och balansmarknader, samtidigt som den är koordinerad med dessa.

 

Totalt deltar 14 flexibilitetsaktörer i södra och västra Skåne (E.ON Energidistribution)

med en gemensam maxeffekt på 115 MW mot 60 MW 2019/2020.

 

Anmälda aktörer i Uppland (Vattenfall Eldistribution):

Totalt deltar 11 flexibilitetsleverantörer med 19 resurser varav en 2 resurser är aggregerade resurser med en gemensam maxeffekt på 242,5 MW

Aktör

Roll
Vattenfall Värme Flexleverantör
Upplands Energi Nätbolag
Upplands Energi  FlexleverantörNätbolag
Uppsala Hem Flexleverantör
NGENIC Aggregator
Vattenfall Elanläggningar Flexleverantör (NY)
Castellum Flexleverantör (NY)
Cytiva Flexleverantör
Riksbyggen Flexleverantör (NY)
Fresenius KabiUppsala RegionÄlvkarleby vattenkraftVattenfall Eldistribution Flexleverantör (NY)Flexleverantör (NY)Flexleverantör (NY)Nätbolag
NGENIC Flexleverantör (ny)

Anmälda aktörer på Gotland (Vattenfall Eldistribution / GEAB):

Totalt deltar 3 flexibilitetsleverantörer med 4 resurser med en maxeffekt på 24 MW.

Aktör

Roll
GEAB Värme Flexleverantör
Whiskyfabriken Flexleverantör
RyftesGEAB Flexleverantör (NY)Nätbolag