Inbjudan | 2020-10-07T03:25:00Z

Koncessionsansökan inlämnad till Energimarknadsinspektionen

Idag den 7 oktober, har Vattenfall Eldistribution lämnat in  ansökan om koncession för att möjliggöra anslutning av SSAB:s ljusbågsugn i Oxelösund. Ansökan omfattar två 130 kV ledningar mellan Hedenlunda och Oxelösund. Ledningarna är en förutsättning för anslutning av ljusbågsugnen och därmed SSABs omställning till fossilfri stålproduktion.

Med anledning av detta bjuder Vattenfall Eldistribution in till pressträff.

  • Datum - onsdag 7 oktober
  • Tid -  kl.  13.00 - 14.00
  • Var - Sörmlands museum, rum Konferensen

Agenda

  • 13.00-13.30,  Mats Engstedt, Enhetschef Nätprojekt Vattenfall Eldistribution
  • 13.30-14.00, frågor och svar

För att anmäla deltagande och önskemål om enskild kommentar, kontakta Agneta Molinder Agneta1.molinder@vattenfall.com

Med anledning av Coronaepidemien begränsar vi antalet deltagare.

  • Presslegitimation krävs.
  • Max 2 personer per redaktion.
  • Endast föranmälan.

Välkomna