Pressmeddelande | 2020-12-01T08:30:00Z

Ny marknadsplats ökar kapaciteten i Stockholmsregionens elnät

Den 1:a december öppnar en helt ny marknadsplats för effektflexibilitet i Stockholmsregionen - sthlmflex. Den nya marknaden är unik i sitt slag, öppnar för nya aktörer att delta och gör det lönsamt att planera och vara flexibel med elanvändningen. Framförallt blir sthlmflex ett viktigt inslag för att minska den ansträngda situationen med kapacitetsbrist i regionens elnät.

sthlmflex är nästa stora kliv i utvecklingen av ett smart, modernt energisystem där fler aktörer kan delta. Till skillnad från den vanliga elhandeln, där elproducenter och elhandlare säljer el, får nu elanvändare och elproducenter, företag och hushåll alla möjlighet att erbjuda effektflexibilitet  mot betalning när efterfrågan på eleffekt orsakar flaskhalsar i näten. På så sätt kan effekt frigöras när elanvändningen slår i taket, till exempel under kalla vinterdagar.

  • Lanseringen av den nya makrnadsplatsen handlar om att förbereda oss för en framtid där vi kommer att behöva ett mer dynamiskt elsystem samtidigt som det ska bidra till att vi bättre kan möte elektrifieringen av Stockholmsregionen, säger Niclas Damsgaard, chefsstrateg på Svenska kraftnät.
  • Intresset för att vara med är väldigt stort från industrier, elproducenter, fastighetsägare och aggregatorer. Vi bedömer att den koordinerade samverkan och den nya marknadsplatsen kan frigöra effekt motsvarande vad hela Södermalm använder, säger Bengt Johansson, affärsutvecklare på Ellevio.
     

Bakgrunden till initiativet är den ansträngda situationen med kapacitetsbrist i Storstockholms elnät. Fler bostäder, industrier, eldriven trafik och ambitiösa mål för minskade klimatutsläpp gör att elförbrukningen ständigt ökar i Storstockholm. Elnätsföretag rekordinvesterar i nyetableringar och upprustningar av kablar, ställverk och annan utrustning, men innan allt är färdigbyggt kan kalla vinterdagar göra att efterfrågan på el plötsligt ökar dramatiskt. Kapaciteten i elnäten riskerar då att slå i taket.

Den första fasen är ett FoU-projekt som drivs av Svenska kraftnät tillsammans med regionnätsföretagen Ellevio och Vattenfall Eldistribution. Koordineringen och flexibilitetsmarknaden i Storstockholm är den första av sitt slag att testas och har potential att bli den största i landet om den sedan blir permanent.

  • Det som gör sthlmflex unikt är att det sker i Sveriges största region med 26 kommuner, inom ett område med två regionnätsägare, Ellevio och Vattenfall Eldistribution. De tillgängliga flexibilitetsresurserna i regionen kommer för första gången kunna avropas där trycket på elnäten är som störst, säger Yvonne Ruwaida, affärsstrateg Vattenfall Eldistribution.
     

Kontakt för media

Jesper Liveröd, presskontakt Ellevio 070-92 99 623
Agneta Molinder, pressekreterare Vattenfall Eldistribution 073-08 55 107
Svenska kraftnäts presstjänst 010-475 80 10