Pressmeddelande | 2021-01-20T16:25:48Z

Vattenfall Eldistribution höjer beredskapen inför stundande oväder

Med anledning av det oväder som förväntas komma in över Västernorrland och Västerbotten under kommande dygn höjer Vattenfall Eldistribution beredskapen i dessa områden inför eventuella störningar på elnätet.

I första hand sker det genom att personalen i driftcentralen utökas, samt att fordon och materiel förbereds för snabb insats. Även beredskapsstyrkan och kundservice har förstärkts. Väderutvecklingen följs noggrant för att snabbt kunna förstärka resurserna ytterligare om det blir nödvändigt.

En förberedande åtgärd är att vi tar bort snö och is på våra ledningar, både från marken och med hjälp av helikopter, samt tar bort snötyngda träd som riskerar att falla på ledningarna.

Prognoserna visar på kraftigt snöfall i kombination med hård vind, vilket kan ställa till problem med att träd faller på elledningarna. Beredskapen utökas därför så att vi är beredda på att snabbt kunna komma ut och reparera eventuella fel i elnätet.

Lågt hängande ledningar, ledningar som ligger på marken eller träd som riskerar att falla på ledningar utgör en säkerhetsrisk. Vi är tacksamma om de som gör sådana observationer meddelar vår kundservice via https://www.vattenfalleldistribution.se/kundservice/blanketter/felanmal-elnat/

Aktuell störningsinformation finns på http://www.vattenfalleldistribution.se/sv/stromavbrott.htm, där vi löpande informerar om läget. Dessutom kan appen "Avbrottsinfo" laddas ned kostnadsfritt på https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vattenfall.avbrotsinfo; eller i App Store.