Pressmeddelande | 2021-02-19T09:00:00Z

Vattenfall Eldistribution bjuder in till samråd för nya regionnätsledningar mellan Katrineholm och Hedenlunda

Södermanlandsregionen växer med nya stadsdelar, lokal energiproduktion samt ny och växande industri i omställning. För att möjliggöra regionens tillväxt och samtidigt säkra en tillförlitlig och stabil elleverans, behöver regionnätet byggas ut och förstärkas.

Vattenfall Eldistribution bjuder in till skriftligt samråd för två planerade regionnätsledningar. Ledningarna är uppdelade i två etapper. Först planeras en ny ledning mellan industriområdet vid Finntorp-Lövåsen i Katrineholm och Speteby och sedan en ny ledning mellan Speteby och Hedenlunda. Detta innebär två separata samråd. Som en del i tillståndsprocessen bjuds sakägare in att komma in med synpunkter och yttranden.

− Elförsörjning är en förutsättning för en expansiv samhällsutveckling. Genom en förstärkning av elnätet i området skapas förutsättningar för att klara ett ökat energibehov till följd av regionens expansion och framtida industrietableringar, säger Mats Engstedt,  Enhetschef, Anläggningsinvesteringar, Vattenfall Eldistribution.

På grund av rådande omständigheter med Covid-19, kommer samråden ske skriftligen. Samrådsunderlagen finns för nedladdning på;

www.vattenfalleldistribution.se/katrineholm-speteby

www.vattenfalleldistribution.se/speteby-hedenlunda

För ytterligare information kontakta: Vattenfall Eldistribution: Presskontakt tel, 08 739 6060