Pressmeddelande | 2021-06-14T14:13:00Z

Moderniseringen av elnätet i Värmdö skärgård fortsätter

Vattenfall Eldistribution moderniserar och förstärker elnätet i Värmdö skärgård på Nämdö, Runmarö vidare ut till Sandön, beläget i det yttersta havsbandet av Stockholms skärgård. Linjen ut till Sandhamn spänningshöjs till 20 kV, transformatorstationer och ny teknisk utrustning installeras, samtidigt som elnätet blir slingmatat och fjärrstyrt.

Flera öar i Värmdö skärgård har de senaste åren varit utsatta för återkommande strömavbrott, främst till följd av väder och vind, men också på grund av äldre teknik i elnätet. Strömavbrotten har i flera fall varit långa, särskilt vintertid med längre inställelse- och felsökningstider för reparation.

För att förbättra elförsörjningen på Nämdö, Runmarö och kringliggande öar ända ut till Sandön, moderniserar, vädersäkrar och spänningshöjer Vattenfall Eldistribution elnätet. Elnätet byggs ut med nya transformatorer och ledningar för att skapa möjligheter till reservmatning, samtidigt som luftledningar isoleras eller grävs ned.

Vi bygger om elnätet så att det blir tillförlitligare och håller samma nivå som ett stadsnät. Den nya tekniken gör det nu möjligt för oss att snabbt upptäcka fel och göra omkopplingar på distans för att åtgärda eventuella strömavbrott, säger Kenneth Gustavsson, projektledare på Vattenfall Eldistribution AB.

Förbättringsarbetet pågår för fullt och den moderniserade linjen ut till Sandö beräknas tas i drift i slutet på veckan.

−  Vi arbetar för närvarande med 15 man, båtar och helikopter. Under tisdagen 15 juni kommer transformatorstationerna att flygas ut med helikopter på relativt låg höjd från fastlandet till Sandön. Vi vill därför särskilt uppmärksamma djurägare om detta, säger Kenneth Gustavsson.

Förbättringar av Vattenfall Eldistributions elnät pågår för närvarande även på Munkholmen och Maderö, söder om Ingarö, och till hösten påbörjas även stora moderniseringar av elnätet på Mörtö vilket kommer stå klart till sommaren 2022.

Vattenfall arbetar för att bli fossilfria inom en generation. För att lyckas med det är elnätet en mycket viktig del i utvecklingen mot en ökad elektrifiering och ett mer hållbart samhälle, vilket ställer nya krav och förväntningar på elnätet.

För ytterligare information kontakta:

Vattenfalls pressjour, tel 08-739 50 10