Nyhetsbrev | 2021-06-22T13:31:00Z

Vattenfallkoncernen i topp när Kraftkvinnorna presenterar rapport om jämställdhet

Nätverket Kraftkvinnorna presenterar idag sin första jämställdhetsundersökning för energibranschen. De har granskat bolag i Sverige med hjälp av officiellt publicerad data och statistik. Endast 19 energibolag av 268 kvalade in på ”Gröna listan” varav fyra är en del av Vattenfall AB.

Vattenfall har länge arbetat med mångfalds- och jämställdhetsfrågor. Enligt rapporten har det  genomsnittliga svenska energibolaget bland annat en vd som heter Anders och har en styrelse som består av sju män och två kvinnor. Så är inte fallet inom Vattenfall AB. I höst kommer sju av elva i ledningen att vara kvinnor. År 2015 inrättade Vattenfalls tidigare vd Magnus Hall en ny befattning, mångfaldsansvarig, ett uppdrag som skiftar mellan medlemmar av Vattenfalls ledningsgrupp där mandatperioden är två år.

Vattenfalls produktionschef, Torbjörn Wahlborg, är just nu mångfaldsansvarig inom Vattenfall:

 - För Vattenfall är jämställdhetsfrågorna i fokus. Vi arbetar medvetet med att säkerställa jämlika förutsättningar för kvinnor och män att ta ledande positioner inom bolaget. Vi har en stor uppgift framför oss att möjliggöra omställningen, då behöver vi mycket kompetens. När vår nya kommunikationsdirektör är på plats i höst har vi fler kvinnor än män i företagsledningen. Det är historiska framsteg och vi hoppas att vi kan visa vägen för fler bolag.

Annika Viklund, vd Vattenfall Eldistribution kommenterar resultaten:

– Det är roligt att se att Kraftkvinnorna uppmärksammar  våra ambitioner att vara jämställda bolag och styrelser. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare för både män och kvinnor både idag och imorgon. Energibranschen i stort kommer behöva många kompetenta medarbetare för att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation, och en arbetsplats som välkomnar oss alla kommer vara än viktigare framåt.

Även Adrian Berg Von Linde, vd på Gotlands Energi är glad över att arbetet för en inkluderande verksamhet gett resultat:

– Det är med stor glädje och stolthet som vi tar emot beskedet att vi utmärker oss som ett jämställt energibolag och hamnar på Kraftkvinnornas topp- fem-lista i Sverige. Mångfald och inkludering är en självklar förutsättning för oss som också visat sig skapa en god och effektiv arbetsmiljö. Vi kommer att fortsätta på den inslagna vägen för att skapa en jämställd struktur på alla nivåer inom Geab-koncernen, och där vår huvudägare Vattenfall, är en stor förebild och inspirationskälla för oss.

Kalle Blomberg, VD Gotlands Elnät säger:

– Som litet bolag känns det oerhört inspirerande att hamna på Kraftkvinnornas gröna lista och vi hoppas att kunna locka många fler kvinnliga montörer och tekniker till vår bransch framöver.

Kraftkvinnorna är ett ideellt nätverk för kvinnor i energibranschen som grundades 2015 med syftet att öka jämställdhet i energibranschen. Läs mer på www.kraftkvinnorna.se.

Mer om Vattenfalls arbete inom mångfald och inkludering.

För mer information:

Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com