Nyhetsbrev | 2021-09-01T08:07:00Z

EI granskar nätföretagens anslutningstider

Antalet förfrågningar om anslutningar till elnätet har ökat stadigt de senaste åren. Energimarknadsinspektionen (Ei) genomför nu en granskning av de tre största elnätsföretagen och hur de följer skyldigheten att ansluta en anläggning inom skälig tid i ellagen.

Granskningen avser anslutningar till det lokala elnätet som har 16-25 A i huvudsäkring med en spänning på 400/230 V som berör privatpersoner och mindre företag. Anslutningar av stora industrier till regionnätet omfattas inte. Vattenfall Eldistribution har tisdagen den 31 augusti lämnat sitt svar till EI.

Yttrandet i sin helhet finns för nedladdning här!