Pressmeddelande | 2021-09-02T12:11:28Z

Vi behöver fler klimatarbetare

Under de senaste åren har eldistribution och nätägarna hamnat mer och mer i fokus. I och med klimatomställningen ökar kraven på en säker och robust elleverans. Antalet ansökningar om anslutning till elnätet ökar idag med en hastighet som ingen kunde förutse för ett par år sedan.

─ Vi har kunder som står på kö för att anslutas. När vi får in en ansökan om anslutning står det en ambitiös kund i andra ändan som vill sänka sin miljöpåverkan genom en fossilfri produktion. Vi ser företag med enormt ambitiösa planer för sin affär. Vi är en möjliggörare för att nå Sveriges miljömål och för  att klara målen måste vi öka våra investeringar, säger Annika Viklund vd Vattenfall Eldistribution i en intervju i Energistrategi podden

För ett par år sedan var läget mer eller mindre statiskt. Nu är det oerhörda förändringar på väg både när det gäller nättillväxt och nyanställningar. Två stora utmaningar. Annika Viklund menar att vikten av att uppfattas och vara en attraktiv arbetsgivare är en nyckeldel i utvecklingen. Arbetena som erbjuds och kommer att erbjudas framöver är varierande, och det finns ett stort behov av nyanställningar.

Arbetet med tillståndsprocesserna behöver också förändras för att snabba på koncessionsprocessen. Idag pågår en aktiv diskussion kring hur samarbetet kring processen ska ske.

─ Vi behöver kortare beslutsvägar vid anslutning. Kan man exempelvis lägga vissa delar i koncessionsprocessen parallellt för att snabba på tiden för beslut? Varje del måste analyseras för att se om det finns möjlighet till effektivisering. Vi har en god dialog med politiker och andra intressenter och det gör att jag har tillförsikt för att vi tillsammans enas om en bra modell, säger Annika Viklund.

Lyssna gärna på hela podden där Annika Viklund får möjlighet att utveckla sina tankar kring utvecklingen inom elektrifieringen.