El från vatten

Du som har ett vattendrag på tomten kan ha rätt förutsättningar för att satsa på egen vattenkraft. Vatten är en ganska ovanlig energikälla för privatpersoner, men precis som vind- och solkraft är det ett miljövänligt alternativ som bara väntar på att upptäckas.

Hur fungerar el från vatten?

Vattenkraft är förnybar, billig i drift och smutsar inte ner luft eller vatten. Till vattenkraftens nackdelar hör att djur och växter kan påverkas negativt. Men med hjälp av ny teknik minskar vattenkraftverkens miljöpåverkan.

Vattenkraft innebär att man tar tillvara energi från vatten i rörelse. Vatten som strömmar från en högre nivå till en lägre leds till en turbin. Den roterande turbinaxeln driver den generator som alstrar elen. 

Om du skulle producera mer el än vad du gör av med under en dag så kan du mata ut din överskottsel till vårt elnät och få ersättning. Producerar du däremot mer el än vad du förbrukar under ett helt kalenderår räknas du som en kommersiell, småskalig producent. Läs mer om småskalig elproduktion på företagssidorna.

Att tänka på innan du ansluter din vattenkraft:

  • Behörig elinstallatör:Anlita alltid en behörig elinstallatör som utöver installationen även kan sköta kontakten med oss. Leverantören av anläggningen kan även vara elinstallatör. Installatören ska utföra en kontroll av anläggningen innan du börjar använda den.
  • Kontakta oss: En kostnad för eventuell säkringshöjning kan tillkomma. Ring kundservice 020-82 00 00 vid frågor.

Så ansluter du din vattenkraft

Ersättning

Om du producerar mer el än vad du använder under en dag så kan du få ersättning av oss. Det får du om du väljer att matar in överskottselen på vårt elnät.

Läs mer om vilken ersättning du kan få