El från vind

Bor du nära kusten, på fjället eller ute i skärgården? Då är chansen stor att du har vad som krävs för att producera egen el med hjälp av vindkraft.

Hur fungerar El från vinden?

Elen som du producerar kommer i första hand att användas av dig själv. På så sätt minskar ditt behov av att köpa el. Under vissa dagar när det blåser mycket så kan elproduktionen överstiga förbrukningen, och då ger vi dig en ersättning för nätnytta. Du kan även sälja ditt överskott till ett elhandelsföretag. Producerar du däremot mer el än vad du förbrukar under ett helt kalenderår räknas du som en kommersiell, småskalig producent. Läs mer om småskalig elproduktion på företagssidorna. 

Att tänka på när du ansluter din vindsnurra:

För att anslutningen av förnybara energi ska gå så smidigt som möjligt så ska du tänka på följande innan du beställer din anläggning:

  • Behörig elinstallatör: Anlita alltid en behörig elinstallatör som utöver installationen även kan sköta kontakten med oss. Installatören ska utföra en kontroll av anläggningen innan du börjar använda den.
  • Kontakta oss: En kostnad för eventuell säkringshöjning kan tillkomma, ring oss 020-82 00 00 vid frågor.

Så ansluter du din vindsnurra

Ersättning

Om du producerar mer el än vad du använder under en dag så kan du få ersättning av oss. Det får du om du väljer att matar in överskottselen på vårt elnät.

Läs mer om vilken ersättning du kan få