Vi ersätter dig för nätnytta när du producerar egen el.

Ersättning

Om du producerar mer el än vad du använder under en dag så kan du få ersättning av oss. Det får du om du väljer att matar in överskottselen på vårt elnät. I pristabellerna nedan ser du vilken ersättning du kan få, beroende på om du är ansluten till vårt elnät i norra eller södra Sverige.

Ersättning för egen elproduktion fr.o.m. 1 januari 2021

Ersättning för egen elproduktion fr.o.m. 1 januari 2022