Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Elnätspriser

Välkommen till vår sida om elnätspriser. Här kan du räkna ut din beräknade årskostnad, hitta aktuella prislistor samt läsa vad elnätsavgiften går till. 


Vad går avgiften till?

Elnätsavgiften går framförallt till att underhålla och utveckla elnätet. Vattenfall Eldistribution är en av Sveriges tre stora nätägare. Majoriteten av Norrlands elnät och stora delar av Svealands elnät förvaltas och ägs av Vattenfall Eldistribution. Det stora nätet kräver mycket underhåll vilket kostar på, speciellt i de norra delarna där nätet väldigt långt men glest befolkat.


Din elnätskostnad

Din totala elnätskostnad per år beror på flera faktorer såsom vilken säkringsstorlek du har, hur mycket el du använder, din abonnemangsform samt var i landet du bor. På kartan här intill kan du våra elnätsområden i norr och söder. 

Olika priser i norr och söder

Elnätsavgiften är något högre i vårt nordliga nätområde än det södra. Det beror på att elnätet i norr är betydligt längre men kunderna förre. Det leder till att underhållet av elnätet är betydlig mer kostsamt. För att minska prisskillnaderna mellan norr och söder har kunder i norr något som kallas prisreducering. Det innebär att blalbalba. 

Säkringstariff eller tidstariff

Kort sammanfattat har vi två olika abonnemangsformer: säkringstariff och tidstariff. Säkringstariff innebär att den rörliga delen av elnätskostnaden alltid är den samma. Vid tidstariff betalar du olika priser beroende när på dygnet du använder elen. Vardagar mellan 06 och 22 betalar du ett högre pris (höglasttid), medan övriga tider ett lägre pris (låglastid). Kan du enkelt styra din elanvändning till tider med ett lägre pris rekommenderar vi dig att välja tidstariff.

Den fasta kostnaden skiljer sig inte åt mellan tidstariff och enkeltariff. Däremot avgör din säkringsstorlek hur mycket du betalar för den fasta delen av ditt abonnemang. äkringsstorleken avgör hur mycket el du kan använda på samma gång. Ju högre säkring desto högre pris så se till att du har den säkringsstorlek som passar dina behov allra bäst. 

markuskarta.png

Elnätspriser

Välkommen till vår sida om elnätspriser. Här kan du räkna ut din beräknade årskostnad, hitta aktuella prislistor samt läsa vad elnätsavgiften går till. 


Vad går avgiften till?

Elnätsavgiften går framförallt till att underhålla och utveckla elnätet. Vattenfall Eldistribution är en av Sveriges tre stora nätägare. Majoriteten av Norrlands elnät och stora delar av Svealands elnät förvaltas och ägs av Vattenfall Eldistribution. Det stora nätet kräver mycket underhåll vilket kostar på, speciellt i de norra delarna där nätet väldigt långt men glest befolkat.


Din elnätskostnad

Din totala elnätskostnad per år beror på flera faktorer såsom vilken säkringsstorlek du har, hur mycket el du använder, din abonnemangsform samt var i landet du bor. På kartan här intill kan du våra elnätsområden i norr och söder. 


Vattenfall nätområden i norr och söderOlika priser i norr och söder

Elnätsavgiften är något högre i vårt nordliga nätområde än det södra. Det beror på att elnätet i norr är betydligt längre men kunderna förre. Det leder till att underhållet av elnätet är betydlig mer kostsamt. För att minska prisskillnaderna mellan norr och söder har kunder i norr något som kallas prisreducering. Det innebär att ????.

Säkringstariff eller tidstariff

Kort sammanfattat har vi två olika abonnemangsformer: säkringstariff och tidstariff. Säkringstariff innebär att den rörliga delen av elnätskostnaden alltid är den samma. Vid tidstariff betalar du olika priser beroende på när på dygnet du använder elen. Vardagar mellan 06 och 22 betalar du ett högre pris (höglasttid), medan övrig tid ett lägre pris (låglastid). Kan du enkelt styra din elanvändning till tider med ett lägre pris rekommenderar vi dig att välja tidstariff.

Den fasta kostnaden skiljer sig inte åt mellan tidstariff och enkeltariff. Däremot avgör din säkringsstorlek hur mycket du betalar för den fasta delen av ditt abonnemang. Säkringsstorleken avgör hur mycket el du kan använda på samma gång. Ju högre säkring desto högre pris, så se till att du har den säkringsstorlek som passar dina behov allra bäst. 

Olika priser i norr och söder

Elnätsavgiften är något högre i vårt nordliga nätområde än det södra. Det beror på att elnätet i norr är betydligt längre men kunderna förre. Det leder till att underhållet av elnätet är betydlig mer kostsamt. För att minska prisskillnaderna mellan norr och söder har kunder i norr något som kallas prisreducering. Det innebär att blalbalba. 

Säkringstariff eller tidstariff

Kort sammanfattat har vi två olika abonnemangsformer: säkringstariff och tidstariff. Säkringstariff innebär att den rörliga delen av elnätskostnaden alltid är den samma. Vid tidstariff betalar du olika priser beroende när på dygnet du använder elen. Vardagar mellan 06 och 22 betalar du ett högre pris (höglasttid), medan övriga tider ett lägre pris (låglastid). Kan du enkelt styra din elanvändning till tider med ett lägre pris rekommenderar vi dig att välja tidstariff.

Den fasta kostnaden skiljer sig inte åt mellan tidstariff och enkeltariff. Däremot avgör din säkringsstorlek hur mycket du betalar för den fasta delen av ditt abonnemang. äkringsstorleken avgör hur mycket el du kan använda på samma gång. Ju högre säkring desto högre pris så se till att du har den säkringsstorlek som passar dina behov allra bäst.