Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Här presenterar vi genomsnittliga tider för nya anslutningar och ombyggnationer i vårt elnät.

Hur lång tid den nya anslutningen till elnätet, eller ändringen tar, från beställning till färdig anslutning varierar mycket beroende på vilken typ av ärende det handlar om och aktuella förutsättningar för just ditt ärende. Geografisk placering och storlek på anslutningen är av stor vikt och myndigheters och markägares beslut när dessa behövs är avgörande.

Här presenteras genomsnittliga tider. Observera att enskilda fall kan avvika från dessa ledtider.

 

Hur lång tid tar anslutningsarbetet?

Den totala tiden är uppdelad i tre faser:

1. Tid till inledd handläggning

Uppskattad tid tills ditt ärende har en handläggare som kan påbörja  arbetet med att ta fram offert och förbereda ert ärende för utförande. Klicka på ett område nedan för att se uppskattade kötider för olika ärenden. 

2. Tid för utredning/handläggning

Nya anslutningar som kräver frambyggnad (utbyggnad av elnätet) och komplexa ändringar av matande elkabel till fastigheten (servisändringar) kan behöva en omfattande utredning som kan ta upp till ett par veckor. 

3. Tid för planering, förberedande och utförande av fältarbete

Tiderna gäller från det att vi beställer fältutförande från vår fältentreprenör till det att anslutningen är klar.

Vid en anslutning 16–25 ampere där det redan finns ett frambyggt elnät till tomt-/fastighetsgräns samt inte kräver nätförstärkning, krävs inga större förberedande arbeten. Anslutningsarbetet planeras in och utförs av vår fältentreprenör i turordning och efter avtalade ledtider som är 2–4 månader.

Större anslutningar och ändringar av matande elkabel till fastigheten (servisändringar) eller anslutningar som kräver frambyggnad av elnätet kan kräva en omfattande utredning i fält. Olika tillstånd kan behöva sökas från markägare, kommun och/eller myndigheter för att kunna bygga ut elnätet. Dessa ledtider kan vi inte påverka. När det första utredande arbetet är klart vet vi mer om de aktuella förutsättningarna för arbetet och en preliminär klartid kan sättas.

Beroende på arbetets omfattning är ledtiderna som minst 4 månader och upp till ett år tills allt är klart. Om en ny nätstation behöver byggas, sjökabel dras, järnväg korsas eller om det finns specifika krav från markägare, kommun och/eller myndigheter kan fältutförandet ta mer än ett år.

Följ anslutningens olika steg

illustration av process2.png