Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Skadeanmälan

Kontaktuppgifter

Om skadan

Bekräfta dina uppgifter

Nedan visas en sammanställning av lämnade uppgifter. Vänligen kontrollera att allting stämmer:

Personnummer: #Personnummer#
Namn:

Anläggnings-ID:
Telefon:
E-postadress:
Anmält till försäkringsbolag: 
Bank:

Clearingnummer:

Kontonummer:

Skadedatum:
 
Skadans uppkomst:
Skaded egendom:
Totalt anspråk:

I nästa steg kan du bifoga dokument som stärker din uppkomna skada.

Underlag

  • Bifoga verifikationer som styrker ditt innehav, föremålets värde och uppkommen skada. Det kan vara kvitton, reparatörsrapporter och intyg från arbetsgivare vid förlorad arbetsinkomst.
  • Är Vattenfall Eldistribution AB ansvarigt för din skada ersätter vi även din eventuella kostnad för reparatörsrapporten. 
  • Matvaror som blivit förstörda vid ett längre elavbrott vill vi att du dokumenterar med foton.
  • Du kan bifoga upp till fem filer totalt. Du behöver dra/välja samtliga filer på en gång när du bifogar dem. Enklast är om du lägger filerna som du vill bifoga i en egen mapp och därefter markerar alla på en gång.
  • Om underlaget ej är tillräckligt för att bedöma skada och anspråk kommer vi att kontakta dig för en komplettering.
Dra och släpp dina filer här
Upp till 4MB
jpg, png, pdf, xlsx, docx