Test of in-page

Du kan enkelt följa din elanvändning genom att besöka Mina sidor. Vi läser av och samlar in data på den el du använder och du har tillgång till all information på Mina sidor under Min förbruknin

Följ din elanvändning 

Genom att se över din användning kan du se när och hur mycket el du använder, bland annat genom att jämföra det med utomhustemperaturen och också se hur mycket el du använde förra året, månaden eller veckan. Har du ett timavläst elhandelsavtal kan du följa din elanvändning timma för timma. 

Om det finns luckor eller om det helt saknas mätvärden under månaden kan det bero på att du inte haft någon förbrukning. Om elanvändningen ligger under 1 kWh per timme eller om din mätare har kommunikationsproblem med vårt insamlingssystem kan det också uppstå luckor i förbrukningsdatan.


Sänk din förbrukning och dina elkostnader

Att ha koll på elanvändningen är ett bra sätt om du vill sänka dina elkostnader. Om du upplever att en elfaktura är hög kan du börja med att se vad som skiljer den fakturan från tidigare fakturor. Under Mina fakturor har vi samlat alla dina fakturor från oss upp till fem år tillbaka. Där kan du enkelt se och ladda hem kopior av dina fakturor.

I de flesta fall har din elkostnad ökat på grund av ökad elförbrukning. Därför har vi samlat några tips på hur du enkelt kan sänka din förbrukning:

  • Sänk inomhustemperaturen
  • Duscha istället för att bada och stäng av kranen när du borstar tänderna, tvålar in dig och rakar dig
  • Byt till lågenergi- eller LED-lampor
  • Se över dina vitvaror, gamla modeller drar mer el än moderna
  • Kontrollera att du har rätt säkringsstorlek om du bor i villa, säkringen påverkar priset på ditt abonnemang.