Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Brattmyrliden - Moliden

Ny 145 kV ledning från Brattmyrlidens vindpark – Moliden

Vattenfall Services Nordic AB uppför på uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB en ny kraftledning mellan Brattmyrlidens vindkraftpark och Moliden ställverk.

Byggnationen påbörjades hösten 2018 och beräknas pågå oavbrutet fram till juni 2020. Arbeten pågår just nu med att resa och montera kraftledningsstolparna.

Inom kort kommer arbeten med lindragning att påbörjas. Detta innebär att linor dras ut i den nya ledningsgatan. Stundtals kommer dessa linor att hänga på en låg höjd ute i terrängen så vid eventuell vistelse i ledningsgatan och körning med terrängfordon är det viktigt att vara observant och visa aktsamhet.

Helikopter kommer stundtals att användas i arbetena.

De nya linorna kommer att skarvas med detonationspressade linskarvar. Inför varje skarvning kommer Vattenfalls personal förvissa sig om att ingen befinner sig inom säkerhetsavståndet som normalt är 50 meter. För att göra omgivningen uppmärksam på att skarvning ska ske så signaleras korta ljudsignaler före skarvning och sedan en lång signal när skarvningen är över. Detonationsskarvarna bullrar mycket och kan höras på längre avstånd. Hästar, kor och andra djur kan bli oroliga under skarvning och behöva särskild omsorg. Om du som djurägare önskar få avisering en längre stund i förväg ber vi dig vänligen att kontakta oss.

Sprid gärna informationen vidare till den du tror kan bli berörd av detta. Markägare, arrendatorer, djurägare, grannar, jägare, friluftsmänniskor med flera.

Har du frågor vänligen kontakta:

Projektledare: Jan Funck, Vattenfall Eldistribution AB.
Telefon: 070-209 74 27
E-post: jan.funck@vattenfall.com

Byggnation: Jesper Mikaelsson Vattenfall Services Nordic AB.
Telefon: 070-352 49 75
E-post: jesper.mikaelsson@vattenfall.com

Bilaga

Översiktskarta

Publicerades 2019-08-20