Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Ansökan till CoordiNet demonstrationen och till cascading funds!

Vill du delta som flexibilitetsleverantör med egen resurs eller via aggregator med din flexibilitet på lokalnät, regionnät och/eller mFRR på demonstrationerna av en flexibilitetsmarknad i EU-projektet CoordiNet?

 

Cascading funds

Det finns också en möjlighet att söka cascading funds via ”call of interest”. Cascading funds är ett bidrag för deltagande på demonstrationerna för att möjliggöra att en så bred palett av aktörer som möjligt, där även start-ups och småföretag ska kunna delta i demonstrationerna. På hemsidan framgår kriterierna för att kvalificera för cascading funds.

Frågor och anmälan

För information och anmälan till cascading funds se webbsidan:

coordinet-project.eu/cascadingfunds/sweden3

Har du frågor kring demonstrationen eller vill anmäla deltagande, kontakta:

Uppsala: bjorn.godring@vattenfall.com eller linnea.nedar@uppsala.se

Gotland: sara.johansson@geab.vattenfall.se

Skåne eller VästerNorrland: sebastian.jansson@eon.se eller karin.hansson@eon.se

För information deltagande med mFRR kontakta magnus.linden@svk.se eller linda.schumacher@svk.se

Mer information

Utvärdering av första vinterns demonstration 
Läs rapporten om den första vinterns demonstration

Vad ska göras i CoordiNet demonstrationerna 
Läs rapporten om CoordiNet-demonstrationerna

Utvärdering av de första två årens demonstrationer kommer i juni!

CoordiNet en lärande fas